Aktualności

Wniosek o wydanie numeru PKK teraz złożysz online

Nie musisz składać wniosku o wydanie numeru PKK osobiście. Możesz to uczynić za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Urząd Starosty ma 3 dni na przekazanie zainteresowanej osobie wygenerowanego numeru PKK.

By skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zarejestruj się na stronie www.esp.pwpw.pl
Pod podanym adresem znajduje się również regulamin korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Wsparcie techniczne PWPW uzyskasz pisząc na adres e+mail: esp.pik@pwpw.pl

Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty we właściwej postaci elektronicznej.
Informacje zawarte na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help#Czym_jest_pkk powinny pomóc w przebrnięciu całej procedury.