Egzamin teoretyczny na prawo jazdy – jak wygląda?

Jeśli w najbliższym czasie czeka Cię nowy egzamin na prawo jazdy na terenie Warszawy, pomożemy Ci go zdać. Krok po kroku przejdziesz przez podobno niezdawalną część „teoretyczną” nowego egzaminu na prawo jazdy! Program zgodny jest ze sposobem przeprowadzania nowego egzaminu.


Co warto wiedzieć o testach na egzaminie?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się z 32 pytań, podzielonych na część podstawową (20 pytań) oraz specjalistyczną (12 pytań). Czas trwania egzaminu to 25 minut, a cały test jest jednokrotnego wyboru, więc tylko jedna odpowiedź będzie poprawna.


Część podstawowa

składa się z pytań, które najczęściej są wsparte fotografią lub krótkim filmem obrazującym przedmiotową sytuację. Na zapoznanie się z treścią pytania zdający ma 20 sekund, po czym na udzielenie właściwej odpowiedzi kolejne 15 sekund. Warto tutaj zaznaczyć, iż podczas wyświetlania filmu, czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi nie jest odliczany. Wybór prawidłowej odpowiedzi polega na wskazaniu wariantu TAK albo NIE. Oczywiście tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa


Część specjalistyczna

to również test jednokrotnego wyboru polegający na wyborze poprawnej odpowiedzi z trzech zaproponowanych wariantów: A, B lub C. W tej części czas na zapoznanie się z pytaniem oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi wynosi 50 sekund.


W obydwu przypadkach pytania podzielone są na 3 grupy.

Pierwsza to te, które są o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i mają wartość 3 punkty. Drugą stanowią pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2 punkty, a trzecią pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego za 1 punkt. Łącznie uzyskać można maksymalnie 74 punkty, a minimalna wartość jaką należy uzyskać żeby egzamin był zaliczony to 68.


Warto zaznaczyć, że inaczej niż dotychczas, nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania, a możliwość zmiany decyzji jest tylko do momentu przejścia do następnego pytania. Wynik egzaminu wyświetlony zostanie na ekranie tuż po zakończeniu egzaminu wraz z ilością uzyskanych punktów.


AKTUALNE TESTYJazdy doszkalające przed egzaminem na prawo jazdy w Warszawie!