Kurs Licencja TAXI

Kurs licencja TAXI Warszawa
Kurs Kurs Licencja TAXI – kurs na kierowcę taksówki to obowiązkowe szkolenie dla przyszłych taksówkarzy od 1 stycznia 2014 roku.

Rada m.st. Warszawy wprowadziła od 1 stycznia 2014 roku obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego. Linia nauka jazdy od ponad czterech lat prowadzi w Warszawie kurs Kurs Licencja TAXI dla kandydatów na kierowców taksówek- ciesząc się uznaniem klientów, przekładającym się na wysoką zdawalność egzaminów. Oferujemy profesjonalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu po kursie Kurs Licencja TAXI – dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w charakterze kierowcy taksówki.


Cel kursu Licencja TAXI

Kurs Licencja TAXI ma na celu profesjonalne przygotowanie uczestnika szkolenia do zdania egzaminu na licencję TAXI – dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w charakterze kierowcy taksówki.


Wymagania do rozpoczęcia kursu Licencja TAXI :
  • ukończone 18 lat
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • prawo jazdy kat. B

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Informacje na temat planowanego kursu Licencja TAXI: 668 826 006

Zajęcia odbywają się w ośrodku Linia nauka jazdy Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a dojazd


CENA KURSU

280 zł

Prosimy uiścić opłatę za kurs przed rozpoczęciem szkolenia.
Wpłaty za kurs Licencja TAXI można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Czas trwania kursu Licencja TAXI:

Kurs Licencja TAXI obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych


Program szkolenia na kursie Licencja TAXI

Podczas kursu Licencja TAXI zapoznamy Państwa z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. Przygotujemy Państwa teoretycznie i praktycznie do wykonywania przewozów taksówką (obsługa szkoleniowego taksometru i kasy fiskalnej, wypisywanie rachunków i faktur, rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych i zadań problemowych) zgodnie z programem kursu Licencja TAXI uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy:

  • zagadnienia z topografii Warszawy – 13 godzin
  • przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 godziny
  • ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 1 godzina
  • zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie – 2 godziny
  • udzielanie pierwszej pomocy medycznej – 2 godziny

Badania do kursu Licencja TAXI

Dodatkowo w naszej Pracowni Psychologicznej istnieje możliwość wykonania obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych, niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy TAXI.


Zaświadczenie wydawane po kursie Licencja TAXI

Na zakończenie kursu Licencja TAXI uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez prezydenta m.st. Warszawy.


Egzamin po zakończeniu kursu Licencja TAXI

By móc zapisać się na egzamin potwierdzający znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego po kursie Licencja TAXI należy udać się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy przygotować dowód osobisty, wnieść opłatę za egzamin (260 zł) i  przedłożyć zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.


ZAPISY NA KURS

Informacje na temat planowanego kursu licencja taxi
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

Współpracujemy z:


Firma K2taxi oferuje samochody pod wynajem do odpłatnego przewozu osób realizowanego jako Taxi. Oferta dedykowana jest zarówno dla obecnych, jak i osób, które dopiero rozważają pracę jako Kierowca Taxi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.