Kurs HDS

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych WARSZAWA

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż daje bezterminowe uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia HDS. Kurs HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.


Cel kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Celem kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.


Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Do realizacji kursów HDS – operator żurawi przeładunkowych nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Karolina Bernaciak tel 600 461 490 
karolina.bernaciak@liniatransport.pl

CENA KURSU

900 zł

Prosimy uiścić opłatę za kurs przed rozpoczęciem szkolenia.
Wpłaty za kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Czas trwania szkolenia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych obejmuje 22 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych


Program kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

1. znajomość budowy i wyposażenia żurawi przeładunkowych
2. znajomość działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę
3. praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji  żurawia przeładunkowego
4. znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru  technicznego związanych z eksploatacją żurawi przeładunkowych
5. znajomość obowiązków operatora przed, podczas i po pracy
6. dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
7. oszacowanie masy ładunku, środka ciężkości
8. znajomość przepisów BHP
9. udzielanie pomocy przedlekarskiej


Egzamin po kursie HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych kat. Ż II.


KONTAKT

Karolina Bernaciak tel 600 461 490 
karolina.bernaciak@liniatransport.pl

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .