Wózki widłowe z napędem silnikowym

Kurs wózki widłowe WARSZAWA

Kurs wózki widłowe pozwala zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych z napędem silnikowym kat. II WJO z wymianą butli gazowej, jak również umiejętności związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Świadectwo dokumentujące zdobycie uprawnień na operatora wózka widłowego jest warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia we wszelkiego rodzaju magazynach, hurtowniach, oraz w zakładach produkcyjnych. Zdobycie uprawnień po kursie wózki widłowe jest przydatne także w momencie podjęcia pracy w sklepach wielkopowierzchniowych. Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto potrzebuje poszerzyć kwalifikacje, zdobyć uprawnienia do operowania wózkiem widłowym, lub przebranżowić się.


Cel kursu wózki widłowe z napędem silnikowym:

Kurs wózki widłowe dla operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. II WJO ma na celu przygotowanie uczestnika do zdobycia uprawnień pozwalających mu na obsługę wózków jezdniowych II WJO różnych typów, oraz na wymianę butli gazowej.


Wymagania do rozpoczęcia kursu wózki widłowe z napędem silnikowym:
  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Do realizacji kursów wózków jezdniowych z napędem silnikowym nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

03.09-04.09.2022 godz. 8:00


Informacje na temat planowanego kursu:

tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl


CENA KURSU

790 zł


Egzamin państwowy wliczony w cenę kursu wózki widłowe!


Jazdy doszkalające po kursie wózki widłowe: 1 godzina – 95 zł
Kolejne podejście do egzaminu – 300 zł

W przypadku zapisu na kurs wózki widłowe wymagana jest zaliczka przy zapisie w wysokości 300zł
Wpłaty za kurs wózki widłowe można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Program szkolenia na kursie wózki widłowe z napędem silnikowym:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, specjalne
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Zagadnienia z zakresu BHP
6. Praktyczna nauka jazdy
7. Wiadomości o dozorze technicznym
8. Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami
9. Wymiana butki gazowej


Miejsce prowadzenia zajęć na kursie wózki widłowe z napędem silnikowym:

Zajęcia teoretyczne: Biuro Linia nauka jazdy Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa dojazd
Zajęcia praktyczne: Plac manewrowy Linia nauka jazdy ul. Jagiellońska 88 dojazd


Zaświadczenie po ukończeniu kursu wózki widłowe z napędem silnikowym:

Po ukończeniu kursu osoba szkolona podchodzi do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, oraz uzyskuje uprawnienia na drukach MEN w języku polskim i angielskim.


ZAPISY

Zapisy na kurs wózki widłowe z napędem silnikowym:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu operatora wózka widłowego:

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .