Będzie bezpieczniej na drogach?

O tym, że zagrożenie ruchu na naszych drogach jest bardzo poważne nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Coroczne statystyki pokazują, że plasujemy się w ostatniej trójce krajów europejskich jeżeli chodzi o warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za nami są jedynie Rumunia i Bułgaria. Mamy jeden z najwyższych wskaźników ciężkości wypadków, czyli liczbę zabitych na 100 wypadków.

Każdy bez wyjątku uczestnik ruchu drogowego doświadczył na własnej skórze sytuacji, która stanowiła zagrożenie jego życia. A część z nich niestety takiego doświadczenia nie przeżyła! Każda z ofiar miała rodzinę, była matką, ojcem, synem, córką, przyjacielem… Wypadek drogowy i nagła śmierć człowieka, kalectwo to tragedie wielu osób. Dramaty ludzkie, o których często nie wiemy trwają latami, a nawet do końca życia.


Ale wypadki drogowe to też koszty finansowe, które ponosimy wszyscy i to w niewyobrażalnej skali.  

Nie dziwią wobec tego słowa Ministra Infrastruktury, szczególnie w świetle ostatnich tragicznych wydarzeń na naszych drogach: „Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB”.

Nie dziwi również chęć szybkiego wprowadzenia zmian w przepisach, w celu zaostrzenia kar dla niebezpiecznych kierowców oraz możliwości lepszego ich egzekwowania. Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.


Mandat nawet 6000 zł. !!

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń. W przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Wysokość mandatu może wynieść do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń nawet do  6 tys. zł.  Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc. Dokąd trafią te pieniądze? Na budowę dróg. Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg.


Punkty karne ważne aż 2 lata

Planowany jest również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od opłacenia mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny, a nie tak jak teraz po roku od popełnienia wykroczenia. Kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit  punktów karnych nie ulegnie zmianie.


Wyższe kary dla pijanych kierowców

Proponowane zmiany przewidują przepadek pojazdu, gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje co najmniej niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, nawet w sytuacji, gdy pojazd nie jest własnością sprawcy. Za jazdę po alkoholu kierowca będzie mógł trafić do więzienia lub zapłaci grzywnę nie niższą niż 2,5 tyś zł.


Niestosowanie się do ograniczenia prędkości nie będzie się opłacało

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.


Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Uwaga! Lepiej będzie zrobić kurs i zdać prawo jazdy. Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.


Rząd przewiduje również nagrody – niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.


Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych.
Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.