Ostatni moment na przedłużenie ważności uprawnień – sprawdź ważność dokumentów!

Uwaga! Ostatni moment na przedłużenie ważności uprawnień. 31 sierpnia część z nich może się okazać nieważnych!


Pandemia COVID-19, o której dzisiaj już powoli staramy się zapomnieć wprowadziła wiele zmian w naszym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. Nie inaczej było w przypadku szeroko pojętej branży transportowej. Ważność dokumentów takich jak: prawo jazdy, legitymacja instruktora oraz egzaminatora, wpis w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej oraz wielu innych została przedłużona z powodu stanu epidemii, a później stanu zagrożenia epidemicznego. Uwaga! – 30 sierpnia 2023 r. upływa okres tego przedłużenia.


Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja 2022 r. Wcześniej – od 20 marca 2020 r. – obowiązywał stan epidemii. 5 maja 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec pandemii COVID-19.


Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności ze względu na znaczący spadek liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów spowodowanych SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny złożył wniosek do Ministra Zdrowia o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. W praktyce oznacza to m.in. zniesienie od 1 lipca obowiązku noszenia maseczek ochronnych w placówkach medycznych –  przychodniach i szpitalach.


Obowiązujące w okresie epidemii i w okresie zagrożenia epidemicznego przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zzzw) przewidywały, że ważność niektórych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.


Oznacza to, że licząc 60 dni począwszy od 1 lipca br., kiedy to został odwołany stan zagrożenia – 30 sierpnia br. kończy się okres przedłużonej ważności wybranych dokumentów.


Dlatego też w przypadku gdy ważność:

  1. prawa jazdy,
  2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  4. świadectwa kierowcy,
  5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
  6. legitymacji egzaminatora,
  7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  8. uprawnień do kierowania pojazdami,
  9. , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

upływała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów uległa przedłużeniu właśnie do dnia 30 sierpnia 2023 r.


Co to oznacza?

Ważność wymienionych wcześniej dokumentów bazuje w praktyce na ważności orzeczeń lekarskich lub/i psychologicznych. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie uzyskał takich orzeczeń i nie przeszedł badań trzeba się pospieszyć. Z pewnością każdy urząd odpowiedzialny za ewidencję będzie skrupulatnie weryfikował te kwestie i w razie stwierdzenia nieważności naszych uprawnień może wszcząć postepowanie ws. skreślenia z ewidencji lub zatrzymania uprawnień.

Żeby uniknąć tego typu nieprzyjemności warto zadbać o swoje uprawnienia wcześniej!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty badania lekarskiego lub psychologicznego dla kierowców.