Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych!

W połowie sierpnia Rząd przyjął zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców wykonujących … Czytaj dalej Zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych!