Egzamin na prawo jazdy – przejścia dla pieszych, bądź uważny!

Przejścia dla pieszych – bądź uważny!

Dzisiaj zajmiemy się jednym z kluczowych zadań z perspektywy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych jest stałym elementem każdego egzaminu na prawo jazdy, tak jak samo przejście jest powszechnym elementem infrastruktury drogowej np. w dużych miastach. Jest to szczególne miejsce na drodze, gdzie przecina się ruch pojazdów z ruchem niechronionych uczestników. I to właśnie z tego powodu kierując pojazdem musisz maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo tych słabszych, a często jeszcze niedoświadczonych uczestników ruchu.


Pieszy to każdy z nas

Przede wszystkim pamiętaj, że pieszym może być każdy. Osoba starsza, dziecko, osoba nieposiadająca prawa jazdy lub też inny kierowca, który akurat porusza się w ten sposób. Od pieszego nie wymaga się specjalnych uprawnień (nie ma przecież legitymacji pieszego). Dlatego właśnie ich doświadczenie, świadomość oraz zachowania na drodze mogą być tak różne. Z drugiej strony to właśnie Ty kierując pojazdem w sposób nieuważny możesz stanowić dla nich największe zagrożenie. Podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy egzaminator zwraca szczególną uwagę na Twoją umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych                                    i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych. To nie tylko puste przepisy. To element całokształtu oceny jakiej dokonuje egzaminator w tak wrażliwej kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bądź na to przygotowany i pokaż, że potrafisz prawidłowo reagować na sytuację zmieniającą się na drodze.


Naucz się prawidłowo reagować na przejścia dla pieszych

Myślę, że większość zasad i przepisów dotyczących pieszych poznaliście już podczas wykładów. Nie mniej jednak warto moim zdaniem przypomnieć te najważniejsze:

  1. Przejście dla pieszych to miejsce na drodze, które jest odpowiednio oznakowane.


Pamiętaj, że takie oznakowanie powinno spowodować u Ciebie odpowiedni sposób reagowania – o czym napiszę dalej.

  1. Zgodnie z przepisami, które obowiązują już od 1 czerwca 2021 r. pieszy zarówno znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, jak i pieszy wchodzący na przejście. Ty jako kierujący pojazdem masz natomiast zmniejszyć prędkość podczas zbliżania się do przejścia tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego.

Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że największy problem osób zdających egzamin na prawo jazdy to:

  • niedostrzeganie pieszych;
  • niedostosowanie zachowania do bezpiecznego przejazdu przez przejście;

Podczas zmiany kierunku jazdy w lewo, bądź w prawo na skrzyżowaniu, przecinamy niejednokrotnie przejście dla pieszych. Niektóre elementy pojazdu, uniemożliwiają pełną ocenę sytuacji w tym miejscu. Konieczne jest nieraz nachylenie/odchylenie ciała, aby upewnić się, że nie ma pieszego. Część egzaminów kończy się, ponieważ zdający nie dostrzegł pieszego i egzaminator musiał interweniować.

Pojazd szkoleniowy/egzaminacyjny porusza się ze stosunkowo niewielką prędkością. Jednak w niektórych sytuacjach i tak może być ona zbyt wysoka i niewłaściwa do odpowiedniego zareagowania. Przyczynami niepowodzeń egzaminacyjnych w tym zakresie jest niezastosowanie szczególnej ostrożności, czyli brak należytej obserwacji drogi  i dostosowania prędkości do takiej, aby możliwe było dostrzeżenie pieszego na przejściu pomiędzy samochodami i zapewnienie mu bezpiecznego przejścia przez jezdnię.


Praktyka i świadomość zagrożenia

Sytuacji i przypadków, z którymi przyjdzie Ci się spotkać na drodze będzie mnóstwo. Od małych przejść dla pieszych na wąskich uliczkach, do dużych i szerokich lub przedzielonych infrastrukturą (wysepki). Od takich, na których praktycznie przechodził będzie jeden pieszy, do tych gdzie ruch przechodniów będzie bardzo intensywny. To wszystko będziesz ćwiczył(a) lub już ćwiczysz ze swoim instruktorem.

Pamiętaj, że w takich miejscach, niezależnie od ich wielkości, czy natężenia ruchu pieszych konieczna jest duża świadomość i zachowanie pełnej uwagi. Tylko od współpracy i wzajemnego szacunku zależy to, jak będzie wyglądało bezpieczeństwo ruchu na drodze. Dlatego:

  • Obserwuj pieszego i jego zachowanie.
  • Reaguj dużo wcześniej – zmniejsz prędkość.
  • Patrz szerzej niż tylko na samo przejście.
  • Zatrzymaj się i ustąp pierwszeństwa kiedy pieszy znajduje się na przejściu, wchodzi na nie, a nawet kiedy ewidentnie oczekuje na możliwość przekroczenia jezdni.

Żadne prawo, nawet najlepiej skonstruowane, nie zastąpi na drodze naszego myślenia oraz kultury jazdy. Miej świadomość, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu i należy mu się już z tego powodu większa uwaga. Szczególnie w tak newralgicznych miejscach jak przejścia dla pieszych.


Wszyscy jesteśmy pieszymi!

Powodzenia!

Do zobaczenia wkrótce

Egzaminator