Co to jest kurs na nalewaki?

Kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych paliwami (gazy i inne nie wchodzą w to szkolenie) do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR/RID potocznie zwany jest kursem na nalewaki cystern.  Kurs na nalewaki – napełnianie i opróżnianie cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Po kursie osoba zdobywa uprawnienia do napełniania cystern w bazie paliw, opróżniania cystern na stacji benzynowej, oraz opróżniania cystern u odbiorcy np. na placu budowy. W Linia nauka jazdy zdobędziesz też uprawnienia kierowcy ciężarówki – zapraszamy na Kurs prawa jazdy kat. C, Kurs prawa jazdy kat. C+EKurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony


Kto może przystąpić do kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?
Wymagania do rozpoczęcia kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:
  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego

Jakie uprawnienia daje kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?
  • Napełniania cystern w bazie paliw
  • Opróżniania cystern na stacji benzynowej
  • Opróżniania cystern u odbiorcy np.: na placu budowy

Jak wygląda kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?

Kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną, kończy się natomiast egzaminem państwowym przed Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.


Zajęcia teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: biuro Linia nauka jazdy na Bemowie ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa dojazd


Zajęcia praktyczne:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień  (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Terminal Paliw Orlen Mościska


Jakie zagadnienia są omawiane na kursie  nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?

1. Ogólne wiadomości o właściwościach fizyczno- chemicznych towarów niebezpiecznych wg. ADR/RID
2. Informacje szczegółowe o towarach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych wg ADR/RID
3. Dozór techniczny nad urządzeniami NO oraz nad zbiornikami transportowymi
4. Rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
5. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych czynności robocze i kontrolne
6. Ogólne zalecenia bhp i ppoż., ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy


Czy dostaję zaświadczenie o ukończeniu kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?

Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje zaświadczenie z Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.


Jak wygląda egzamin po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?
  • Egzamin odbywa się przed komisją z TDT Transportowy Dozór Techniczny
  • Koszt egzaminu 152 zł
  • Termin egzaminu narzuca TDT
  • Egzamin obejmuje teorię w sali wykładowej i praktykę na terenie bazy paliw

Zapisy na kurs i informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Informacje na temat planowanego kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

Kurs nalewaki