Koniec ważności zaświadczeń ADR – 1 października 2021 r.

Koniec ważności zaświadczeń ADR – 1 października 2021 r.


W związku z sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) kraje będące stronami umowy ADR skoordynowały swoje wysiłki w celu przygotowania porozumienia, mającego uwzględnić przypadki odwołania szkoleń przedłużających ważność zaświadczenia dla kierowców ADR w swoich krajach.


Pod koniec listopada 2020 r. większość krajów przyznała, że ​​trudno będzie zorganizować szkolenia w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W związku z tym, po konsultacjach między umawiającymi się stronami, Irlandia zainicjowała nową wielostronną umowę z okresem ważności przedłużonym do 31 marca 2021 r., mając nadzieję, że do tego czasu kursy ADR zostaną wznowione normalnie. Jednak pod koniec stycznia 2021 r. okazało się, że w wielu krajach nadal kursy stacjonarne ADR pozostają trudne do zorganizowania. W związku z tym Niemcy zainicjowały nową umowę wielostronną M333, aby umożliwić wyjątkowe przedłużenie ważności świadectw szkolenia kierowców do 1 października 2021 r.


Polska również podpisała umowę M333 która przedłuża ważność zaświadczeń ADR dla kierowców do 30 września 2021 r. Chodzi o uprawnienia (zaświadczenia ADR), których ważność skończyła się w okresie 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r.


W drodze odstępstwa wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym i zda egzamin przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.


Niezależnie od powyższych przepisów zalecamy przedłużenie uprawnień ADR, ponieważ kursy i egzaminy odbywają się obecnie w normalnym trybie.


Zapraszamy na kursy ADR do naszego ośrodka.

Kursy ADR