Jak zostać kierowcą ADR?

Masz uprawnienia kierowcy zawodowego? Chciałbyś rozwijać się, zdobyć nowe kwalifikacje, a w konsekwencji więcej zarabiać? W poniższym artykule w prosty sposób podpowiemy jak dzięki Linia nauka jazdy zrobić Kursy ADR i zostać kierowcą cysterny ADR, czyli takiej która przewozi towary niebezpieczne.

W Polsce tego typu towary stanowią ok. 10 % udziału w ogólnej liczbie przewożonych ładunków transportem lądowym. Z tego najwięcej (bo aż ok. 70 %) zajmują paliwa płynne (benzyna i olej napędowy). Towary takie przewożone są właśnie w cysternach, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych. Kierowcą cysterny natomiast, można zostać po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji – do tego służą Kursy ADR . Warto sobie również uświadomić, że przewóz towarów niebezpiecznych w naszym kraju oparty jest głównie na transporcie drogowym. Ilość ta systematycznie wzrasta, co stwarza możliwości lepszych warunków zatrudnienia.


Co zrobić, by zostać kierowcą ADR?

Przepisy ADR w Polsce reguluje Umowa europejska, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z tymi przepisami kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie, stwierdzające, że przeszli odpowiednie szkolenie i zdali egzamin. Zarówno Kursy ADR w Warszawie , jak i egzamin realizowany jest w Linia nauka jazdy. W Linia nauka jazdy zdobędziesz też uprawnienia kierowcy ciężarówki – zapraszamy na Kurs prawa jazdy kat. C, Kurs prawa jazdy kat. C+EKurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony


Kursy ADR prowadzone przez Linia nauka jazdy dzielą się na dwa główne rodzaje:
  • Kursy ADR szkolenie podstawowe – stanowiące podstawowe uprawnienia, umożliwiające przewóz towarów niebezpiecznych prawie wszystkich klas w standardowych ciężarówkach (nie w cysternach)
  • Kursy ADR szkolenia specjalistyczne (3 rodzaje) – wymagane do przewozu towarów w cysternach, towarów wybuchowych oraz promieniotwórczych. Te rodzaje szkoleń wymagają wcześniejszego (ewentualnie równoległego) uzyskania uprawnień podstawowych.

Najważniejsze warunki uzyskania zaświadczenia ADR to:

Aby uzyskać zaświadczenie ADR, trzeba spełnić poniższe warunki:

  • ukończyć 21 lat
  • posiadać prawo jazdy kat. B
  • ukończyć odpowiedni kurs ADR
  • zaliczyć egzamin ADR


Kursy ADR

Kursy ADR prowadzone w Linia nauka jazdy realizowane są zgodnie ze szczegółowym  programem.
Na kursie ADR – cysterny, dowiecie się między innymi o:

  • zachowaniu cysterny na drodze (w tym przemieszczania się ładunku)
  • różnych systemach napełniania i opróżniania cystern
  • dodatkowych przepisach szczególnych dotyczących używania pojazdów ADR
  • dokumentacji i oznakowaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania przewozu.

W zależności od rodzaju szkolenia, różny będzie także czas jego trwania. O szczegółach poinformują Was nasi koordynatorzy pod adresem e-mail bemowo@liniaszkolenia.pl lub nr tel. 22 666 61 68. Gwarantujemy, że podczas szkolenia w Linia nauka jazdy, przygotujemy Was dobrze do egzaminu.


Egzamin ADR

Egzamin w Linia nauka jazdy przeprowadzany jest na podstawie pytań testowych jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że na trzy zaproponowane odpowiedzi, tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin podstawowy to 30 pytań – z czego 20 poprawnych odpowiedzi zalicza test.  Czas trwania egzaminu – 60 minut. Gdy zakończycie go sukcesem, możecie od razu podejść do egzaminu w zakresie cystern. Egzamin w zakresie przewozu w cysternach składa się z 18 pytań, z czego 12 poprawnych odpowiedzi gwarantuje wynik pozytywny. Czas na rozwiązanie testu – 45 minut. W przypadku dobrego przygotowania zdawalność jest praktycznie 100%. Ale warunkiem sukcesu na egzaminie jest rzetelne szkolenie, dlatego warto wybrać Kursy ADR w Linia nauka jazdy. Jeżeli na egzaminie wszystko pójdzie OK, to w ciągu kilku dni dostaniecie listem poleconym zaświadczenie kierowcy ADR.

Kursy ADR - jak zostać kierowcą cysterny ADR?

Zapraszamy na szkolenie i życzymy powodzenia 🙂


Zapisy na kurs i informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Linia nauka jazdy zaprasza na kursy kierowców zawodowych: