Co to jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona?

Co to za kurs?

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.

Co oznacza, że jeżeli wykonuję zawód kierowcy samochodu ciężarowego (wydane prawo jazdy po 10 września 2009r. i ukończony kurs kwalifikacji wstępnej dla kat.C) ale chciałbym zacząć pracować jako kierowca autobusu to jeśli uzyskałem prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r. muszę ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kat. D. I na odwrót. Jeśli natomiast np. kurs prawa jazdy kat. D uzyskałem w 2005 i ukończyłem przewóz osób a w 2010r uzyskałem prawo jazdy kat. C to, aby móc wykonywać zawód kierowcy samochodu ciężarowego muszę ukończyć kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną – nie mogę przystąpić do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej został wprowadzony przez rozporządzenie 1 kwietnia 2010r na wniosek osób, dla których kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej był za długi i kosztował zbyt wiele.


Kto może przystąpić do kursu?

Do kursu może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem PL, osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie RP lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, bez względu na wiek i płeć. Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej na jedną z kategorii.


Jak wygląda kurs?

Zajęcia odbywają się w 2 blokach:

1. kat. C, C1, C+E, C1+E
2. kat. D, D1, D+E, D1+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 h z czego 32,5 h to zajęcia teoretyczne a 2,5 h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Godziny praktyczne odbywają się indywidualnie z instruktorem. Kurs składa się tylko z części specjalistycznej.

Warunek jaki narzuca na jednostki szkolące rozporządzenie to maksymalnie 3h zajęć teoretycznych w ciągu dnia oraz maksymalnie 90 minut przerwy między zajęciami. Zajęcia specjalistyczne mogą odbyć się dopiero po ukończeniu części podstawowej kursu.

Średni czas trwania kursu to 15 dni.


Jak wygląda egzamin?

Według rozporządzenia egzamin może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia. Komisja egzaminacyjna zostaje wybrana przez przewodniczącego komisji, którego wybiera Wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka. Na egzamin składa się test tylko z części specjalistycznej ( kat. C lub kat. D) (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej jak 5 błędów. Egzamin jest bardzo drogi ponieważ kosztuje 1000 zł dlatego warto zwrócić uwagę, aby placówka organizująca kursy w cenie kursu zawarła także cenę egzaminu.


Jakie uprawnienia daje kurs?

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie oraz dacie uzupełnienia kwalifikacji o szkolenie okresowe (o szkoleniach okresowych informacje znajdują się niżej). Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 21 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 23 lata dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu. Wyjątek stanowi sytuacja gdzie osoba chcąca pracować w przewozie osób może ukończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną i pracować w zawodzie kierowcy , która posiada co najmniej 21 lat ale tylko w przypadku jeśli będzie wykonywała pracę na stałych liniach, których trasa nie przekracza 50km np. jako kierowca Olsztyńskiej Okeyki. W dniu ukończenia 23 lat automatycznie nadawane są mu uprawnienia do pracy na dłuższych liniach bez żadnych ograniczeń.


Badania lekarskie i psychologiczne

Kursant przed kursem musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Ważne, aby były to badania nie dla kursu kwalifikacji wstępnej tylko do pracy w charakterze kierowcy.


Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 784 558 904

Dowiedz się jakie szkolenie powinieneś zrobić w zamian za kurs przewóz osób lub rzeczy.
Zapisy na kurs kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe:


tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

Kurs prawa jazdy na ciężarówkę

Kurs prawa jazdy na autobus

Kwalifikacja wstępna