Co to jest szkolenie okresowe? Dawniej przewóz osób i rzeczy

Przewóz osób

szkolenia te według ustawy zostały wycofane 10 września 2009r. Każda osoba, która do tego czasu wykonała kurs przewozu osób będzie zobowiązana według nowych przepisów do uzupełniania swojej wiedzy na kursach, które narzuca na nas UE. Kursy te nazywają się szkoleniami okresowymi i każda osoba, która chce pracować w zawodzie kierowcy, musi ukończyć je co 5 lat. Osoba, która uzyskała prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r. jest zobowiązana do ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej a później także co 5 lat odnowienie uprawnień poprzez szkolenia okresowe.


Przewóz rzeczy

szkolenie to jest organizowane tylko do 10 września 2010r. Po tym terminie zostaną wycofane. Każda osoba, która do tego czasu wykona kurs przewozu rzeczy będzie zobowiązana według nowych przepisów do uzupełniania swojej wiedzy na kursach, które narzuca na nas UE. Kursy te nazywają się szkoleniami okresowymi i każda osoba, która chce pracować w zawodzie kierowcy, musi ukończyć je co 5 lat. Osoba, która uzyskała prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r. jest zobowiązana do ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej a później także co 5 lat odnowienie uprawnień poprzez szkolenia okresowe.


Szkolenie okresowe

to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D bez względu na rodzaj uprawnień, które wcześniej nabyli. W skład szkolenia wchodzi 35h zajęć teoretycznych podzielonych na 5 bloków po 7h. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia – nie przeprowadza się egzaminu państwowego. Kierowca po ukończeniu kursu zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.

WAŻNE Badania muszą odbyć się PO kursie (nie przed ani w trakcie). Taki zapis widnieje w rozporządzeniu i jest surowo przestrzegany przez wydział komunikacji.


Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,\
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.


Zapraszamy na szkolenia okresowe kierowców!


Szkolenia okresowe