Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Jakie zmiany nas czekają?

 

Okres próbny

Po pierwsze wprowadzony zostanie okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. Będzie on trwał 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie wydany ten dokument. W okresie próbnym każdy kierowca będzie zobowiązany:

 • odbyć między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy: po pierwsze kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a także praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (w skrócie ODTJ),
 • przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu tych właśnie szkoleń,
 • kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego

 

Dodatkowe kursy
Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Będzie prowadzony w formie zajęć teoretycznych w Wordzie.
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 100 zł.

Tematyka:

 • czynni mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • problematyka wypadków drogowych;
 • psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych prowadzonych w ODTJ (ośrodek doskonalenia techniki jazdy) – głównie na płycie poślizgowej.
Czas trwania: 1 godzina.
Cena: 200 zł.

Tematyka:

 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości;
 • kształtowanie postawy defensywnej u kierowcy
Ograniczenia dla młodych kierowców

W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca czekają nas ograniczenia. Kierującemu pojazdem zabronione będzie:

 • przekraczanie prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
 • kierowanie pojazdem nieoznakowanym zielonym listkiem;
 • podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy kategorii B;
 • osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem dla kategorii B.

 

Przedłużenie okresu próbnego

Ważne jest również, że starosta będzie mógł wydać decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji takie jak np.

 • niestosowania się do ograniczenia prędkości i jej przekroczenia o ponad 30 km/h
 • niestosowaniem się odpowiednio do zakazów wyprzedzania lub znaków drogowych zabraniających wyprzedzania,
 • zasad pierwszeństwa przejazdu lub znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
 • przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych i rowerzystów

 

W przypadku trzech takich wykroczeń młody kierowca straci uprawnienia i będzie musiał powtarzać kurs na prawo jazdy od początku!

Warto więc pomyśleć już teraz o wcześniejszym szkoleniu i uniknięciu opisanych wyżej ograniczeń. Pamiętajmy, że każda osoba, która ukończy kurs, zda egzamin i uzyska prawo jazdy przed wprowadzeniem nowych przepisów nie będzie podlegała tym zasadom.

Nie czekaj dłużej – przyjdź do nas i zrób prawo jazdy zanim będzie trudniej i drożej!

Kurs prawa jazdy kat. B1 – od 16 lat

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. B ekspresowy

Kurs prawa jazdy kat. B automat

Kurs prawa jazdy kat. B niepełnosprawni