ZMIANY W PRZEPISACH 2018

Wiele na to wskazuje, że odkładane po wielokroć zmiany przepisów dotyczące młodych kierowców zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 r., a może nawet i wcześniej.

Prezydent 8 grudnia 2016 r. podpisał bowiem nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, która przesuwa wejście w życie systemu CEPiK 2.0 z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. Natomiast od niedawna pojawiły się pogłoski, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało roboczy projekt nowelizacji kilku ustaw, z którego wynika, że między innymi tzw. okres próbny dla młodych kierowców może zostać przyspieszony – być może będzie to koniec marca. Póki co ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Jakie zmiany nas czekają?

 

Okres próbny

Po pierwsze wprowadzony zostanie okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. Będzie on trwał 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie wydany ten dokument. W okresie próbnym każdy kierowca będzie zobowiązany:

 • odbyć między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy: po pierwsze kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a także praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (w skrócie ODTJ),
 • przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu tych właśnie szkoleń,
 • kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego

 

Dodatkowe kursy
Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Będzie prowadzony w formie zajęć teoretycznych w Wordzie.
Czas trwania: 2 godziny.
Cena: 100 zł.

Tematyka:

 • czynni mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • problematyka wypadków drogowych;
 • psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych prowadzonych w ODTJ (ośrodek doskonalenia techniki jazdy) – głównie na płycie poślizgowej.
Czas trwania: 1 godzina.
Cena: 200 zł.

Tematyka:

 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości;
 • kształtowanie postawy defensywnej u kierowcy
Ograniczenia dla młodych kierowców

W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca czekają nas ograniczenia. Kierującemu pojazdem zabronione będzie:

 • przekraczanie prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
 • kierowanie pojazdem nieoznakowanym zielonym listkiem;
 • podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy kategorii B;
 • osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem dla kategorii B.

 

Przedłużenie okresu próbnego

Ważne jest również, że starosta będzie mógł wydać decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji takie jak np.

 • niestosowania się do ograniczenia prędkości i jej przekroczenia o ponad 30 km/h
 • niestosowaniem się odpowiednio do zakazów wyprzedzania lub znaków drogowych zabraniających wyprzedzania,
 • zasad pierwszeństwa przejazdu lub znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
 • przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych i rowerzystów

 

W przypadku trzech takich wykroczeń młody kierowca straci uprawnienia i będzie musiał powtarzać kurs na prawo jazdy od początku!

Warto więc pomyśleć już teraz o wcześniejszym szkoleniu i uniknięciu opisanych wyżej ograniczeń. Pamiętajmy, że każda osoba, która ukończy kurs, zda egzamin i uzyska prawo jazdy przed wprowadzeniem nowych przepisów nie będzie podlegała tym zasadom.

Nie czekaj dłużej – przyjdź do nas i zrób prawo jazdy zanim będzie trudniej i drożej!

Kurs prawa jazdy kat. B1 – od 16 lat

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. B ekspresowy

Kurs prawa jazdy kat. B automat

Kurs prawa jazdy kat. B niepełnosprawni