Kurs instruktora nauki jazdy

kurs prawo jazdy kat. B warszawa, jazdy doszkalające kat. B warszawa, Car driving license course Category B

Kurs instruktora nauki jazdy prowadzony przez Linia nauka jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców na prawo jazdy kat. A, B, C, E gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.


NAJBLIŻSZY TERMIN


INFORMACJE

tel. 22 671 02 74 kom. 696 019 011 goclaw@liniaszkolenia.pl
Linia nauka jazdy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok 312


ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Organizacja zajęć na kursie instruktora nauki jazdy:

Wykłady na kursie instruktora nauki jazdy prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym, oraz w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Linia nauka jazdy na Pradze Południe na osiedlu Gocław – ul. Bora Komorowskiego 21 lok. 312.


Przebieg kursu instruktora nauki jazdy:

1. teoria – zajęcia programowe

2. praktyki – jazdy obserwacyjne; uczestnictwo w zajęciach na placu manewrowym; uczestnictwo w wykładach z prawa jazdy; własne prezentacje wybranych tematów z prawa ruchu drogowego, taktyka jazdy realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

3. egzamin wewnętrzny realizowany na zasadach egzaminu Państwowego


Program szkolenia na kursie instruktora nauki jazdy:

Kurs instruktora nauki jazdy obejmuje następujące zagadnienia:

Część teoretyczna na kursie instruktora nauki jazdy – wykłady (130 godziny lekcyjne)

1. psychologia – 10h
2. metodyka nauczania – 50h
3. prawo ruchu drogowego – 30h
4. technika kierowania i obsługi pojazdu – 18h
5. bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h
6. zasady prowadzenia ośrodka – 6h
7. pedagogika – 4h
8. technika – 2h


Część praktyczna na kursie instruktora nauki jazdy (85 godzin zegarowych)

1. uczestnictwo w wykładach na kursie prawa jazdy prowadzonym przez Linia nauka jazdy
2. uczestnictwo w zajęciach praktycznych tzw. jazdy obserwacyjne
3. własne prezentacje wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
4. praktyka jazdy realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy


Kadra na kursie instruktora nauki jazdy:

Zajęcia na kursie instruktora nauki jazdy prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 • instruktorów nauki jazdy
 • psychologa
 • pedagoga

Wymagania do rozpoczęcia kursu instruktora nauki jazdy:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia instruktora nauki jazdy:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii min. 2 lata
 • niekaralność przeciwko przepisom ruchu drogowego – zaświadczenie o niekaralności można uzyskać w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100. Cena zaświadczenia: 30 zł
 • badania

Badania do rozpoczęcia kursu instruktora nauki jazdy:

Przed rozpoczęciem kursu instruktora nauki jazdy niezbędne jest wykonanie badania lekarskiego i uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia instruktorem nauki jazdy oraz badania psychologicznego (psychotechnika). Badania lekarskie do kursu instruktora nauki jazdy można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców. Badanie można wykonać również w naszym ośrodku na ul. Trockiej 10A – badania na kurs instruktora nauki jazdy


Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy:

Egzamin państwowy po kursie instruktora nauki jazdy obejmuje 3 etapy:

1. egzamin testowy
2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
3. egzamin na placu manewrowym i mieście: omówienie i wykonanie wylosowanych zadań


CENNIK


Cennik kursu instruktora nauki jazdy:
 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B – 3500 zł
  Raty: 3 x 1000 zł, 1 x 500 zł
 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. A + B – 4690 zł PROMOCJA!
  Raty 4 x 1000 zł 1 x 690 zł
 • Szkolenie dodatkowe kat. A, C, C+E, D, B+E – każdy po 1390 zł

W ramach kursu instruktora nauki jazdy każdy uczestnik otrzyma aktualny kodeks drogowy gratis!

Wpłaty za kurs instruktora nauki jazdy można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: mbank: 19 1140 2004 0000 3802 3656 8758


Kurs instruktora nauki jazdy refundowany przez Urząd Pracy:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu instruktora nauki jazdy przez Urząd Pracy