Warsztaty instruktorskie

Warsztaty instruktorskie, warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów, przedłużenie uprawnień instruktora nauki jazdy

Warsztaty instruktorskie – warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów to kurs mający na celu przedłużenie uprawnień instruktora nauki jazdy. Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach. „Super OSK” organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według określonego programu, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.


NAJBLIŻSZY TERMIN

Chcesz uczestniczyć w Warsztatach? Zapytaj o termin!

tel. 22 671 02 74 kom. 696 019 011 goclaw@liniaszkolenia.pl
Linia nauka jazdy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok 312

Potrzebujesz informacji ? Wyślij  swój numer telefonu na adres goclaw@liniaszkolenia.pl

Organizacja zajęć:

Warsztaty instruktorskie (doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców) obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.


Program szkolenia:

Warsztaty instruktorskie obejmują następujące zagadnienia:

Część teoretyczna – wykłady (10 godzin)

1.uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

  • psychologia – 1h
  • metodyka nauczania – 1h
  • prawo ruchu drogowego – 1h
  • technika kierowania i obsługi pojazdu – 1h
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1h
  • zasady prowadzenia ośrodka – 1h

2.omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie­rowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;

3.omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

Część praktyczna (1 dzień)

Zajęcia praktyczne na warsztatach instruktorskich obejmują co najmniej następujące tematy:

1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan­dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;

2. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha­rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;

3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.


Kadra:

Zajęcia z warsztatów instruktorskich prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

  • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
  • instruktorów nauki jazdy
  • psychologa
  • pedagoga

Cennik

Promocja – 290 zł

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 696 019 011

Aleksandra Nawrocka
tel. 22 671 02 74 kom. 696 019 011 goclaw@liniaszkolenia.pl
Linia nauka jazdy ul. Bora-Komorowskiego 21 lok 312

Wpłaty za warsztaty instruktorskie można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: mbank: 19 1140 2004 0000 3802 3656 8758


http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/jazdy-doszkalajace/jazdy-doszkalajace-z-egzaminatorem/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/motocykl/prawo-jazdy-kat-a/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/samochod/prawo-jazdy-kat-b/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/ciezarowka/kurs-prawa-jazdy-kat-c/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/ciezarowka/prawo-jazdy-kat-ce/

http://liniaszkolenia.pl/prawo-jazdy/kursy-prawa-jazdy/autobus/kurs-prawa-jazdy-kat-d/