Когда я могу начать курс обучения вождению?

Ile muszę mieć lat, aby rozpocząć kurs prawa jazdy?

 • 17 lat i 9 miesięcy — dkurs prawa jazdy kat. AM
 • Kurs prawa jazdy kat. A1 rozpoczniesz 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat
 • Kurs prawa jazdy kat. A2 rozpoczniesz 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat
 • Kurs prawa jazdy kat. A rozpoczniesz 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat, lub 20 lat, jeśli od 2 lat masz prawo jazdy kat. A2.
 • Kurs prawa jazdy kat. B1 rozpoczniesz 3 miesiące przed 16 rokiem życia.
  Kurs prawa jazdy kat. B rozpoczniesz 3 miesiące przed 18 rokiem życia.
 • Kurs prawa jazdy kat. B+E rozpoczniesz 3 miesiące przed 18 rokiem życia, ale musisz mieć prawo jazdy kat. B
 • 2) 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
  3) 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
  4) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
  5) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
  6) 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 minimalny wiek do kierowania pojazdami osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub przyspieszoną na przewóz drogowy osób lub rzeczy;
  7) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  a) A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 minimalny wiek do kierowania pojazdami osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub przyspieszoną na przewóz drogowy osób lub rzeczy;
  8) 21 lat — dla tramwaju;
  9) 15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego;
  10) 10 lat — dla roweru;
  11) 17 lat — dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
  12) 13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
  13) 21 lat — dla kolejki turystycznej.
  2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
  1) 18 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
  2) 19 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
  3. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
  1) 18 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A;
  2) 19 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy kategorii C;
  3) 21 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy kategorii D.