Курс обслуживания газовых баллонов

Kurs obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania

Kurs obsługa zbiorników LPG zwany jest potocznie kursem tankowania gazu LPG na stacjach paliw i przeznaczony jest m.in. dla pracowników stacji paliw. Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na koniec kursu wydawane jest zaświadczenie uprawniające do tankowania pojazdów samochodowych gazem LPG. W Linia nauka jazdy zdobędziesz też podstawowe uprawnienia do kierowania pojazdem — zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B


Cel kursu obsługa zbiorników LPG:

Celem kursu obsługa zbiorników LPG jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi obsługi instalacji do napełniania zbiorników LPG pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem propan-butan.


Kto może przystąpić do kursu obsługa zbiorników LPG:

Szkolenie tankowania gazu LPG przeznaczone jest dla osób zajmujących się napełnianiem zbiorników LPG pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem propan-butan.


Wymagania do rozpoczęcia kursu obsługa zbiorników LPG:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarskim
  • ukończona szkoła podstawowa

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

W chwili obecnej kursy nie są organizowane.


Czas trwania kursu obsługa zbiorników LPG:

Zajęcia na kursie tankowania gazu LPG na stacjach paliw trwają 21 godzin, w tym 13 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.


Program szkolenia na kursie obsługi zbiorników LPG:

Program nauczania w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG obejmuje:

1. Ogólne informacje o właściwościach fizyko-chemicznych gazu propan-butan
2. Rodzaje gazów stosowanych do zasilania silników pojazdów  samochodowych
3. Budowę i rodzaje zbiorników LPG
4. Oznakowanie zbiorników LPG
5. Instalacje zasilania pojazdów samochodowych oraz osprzęt zbiornika LPG
6. Warunki dodatkowe dla pojazdów napędzanych gazem
7. Podstawowe informacje o dozorze technicznym
8. Napełnianie zbiorników LPG
9. Przepisy BHP i przeciwpożarowe
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna


Egzamin po kursie obsługa zbiorników LPG:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG i obsługi stacji paliw. Zaświadczenie to jest ważne bezterminowo.


ZAPISY

Informacje na temat planowanego kursu obsługa zbiorników LPG i informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu obsługa zbiorników LPG:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych/Dz. U . nr 79 poz.849
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r w/s urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. nr 120 poz.1021/ zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT

Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .