Машинист одноковшового экскаватора

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej WARSZAWA

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora koparki jednonaczyniowej uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy koparki jednonaczyniowej klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Wymagania do rozpoczęcia kursu koparki jednonaczyniowej:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

1990 zł

1490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego cena za drugą kategorię  –  1490 zł

Wpłaty za kurs operator koparko-ładowarki można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu operator koparki jednonaczyniowej!


Nieoprocentowane raty:
  • 1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs
  • 990 zł – wpłata do 6 wykładu (490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane)

Refundacja kursu operatora koparki jednonaczyniowej przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600-187-420. Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy operatora koparki jednonaczyniowej w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia kurs operatora koparki jednonaczyniowej:

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej obejmuje 102 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne na kursie operatora koparki jednonaczyniowej:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora koparki jednonaczyniowej odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00.
Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne na kursie operatora koparki jednonaczyniowej:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora koparki jednonaczyniowej ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia na kursie operatora koparki jednonaczyniowej:

1. Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa koparki jednonaczyniowej
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Egzamin po kursie koparki jednonaczyniowej:
Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu operator koparki jednonaczyniowej:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .