Оператор дорожного катка

kurs operatora walca drogowego WARSZAWA

Kurs operatora walca drogowego kl. III (pojemność do 2,5 m3) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora walca drogowego uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy walca drogowego klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Wymagania do rozpoczęcia kursu walca drogowego:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora walca drogowego:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

1990 zł

1490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego cena za drugą kategorię  —  1490 zł

Wpłaty za kurs operator walca drogowego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu operator walca drogowego!


Nieoprocentowane raty:
  • 1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs
  • 990 zł – wpłata do 6 wykładu (490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane)

Refundacja kursu operatora walca drogowego przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600-187-420. Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy operatora walca drogowego w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia kurs operatora walca drogowego:

Kurs operatora walca drogowego obejmuje 102 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne na kursie operatora walca drogowego:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora walca drogowego odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00.
Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne na kursie operatora walca drogowego:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora walca drogowego ustalane są indywidualnie.
Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia na kursie operatora walca drogowego:

1. Kurs operatora walca drogowego
2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa walca drogowego
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Egzamin po kursie walca drogowego:
Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego.

ZAPISY NA KURS

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu operator walca drogowego:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .