Периодическое обучение

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat. Obowiązek szkolenia okresowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas postoju. Każdy kierowca posiadający uprawnienia kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E zobowiązany jest do ukończenia raz na 5 lat szkolenia okresowego odpowiednio do pojazdu którym wykonuje przewóz. Odbywa się ono w formie zajęć teoretycznych. Po ukończeniu szkolenia wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu szkolenia kierowca, chcąc wykonywać przewóz drogowy, obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.


Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
Data uzyskania po raz pierwszy
prawa jazdy kategorii D
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
nowe prawo jazdy kategorii D
Do 31 grudnia 1980r. 10 września 2009r.
1 stycznia 1981r. — 31 grudnia 1990r. 10 września 2010r.
1 stycznia 1991r. — 31 grudnia 2000r. 10 września 2011r.
1 stycznia 2001r. — 31 grudnia 2005r. 10 września 2012r.
1 stycznia 2006r. — 10 września 2008r. 10 września 2013r.


Data uzyskania po raz pierwszy
prawa jazdy kategorii C
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
nowe prawo jazdy kategorii C
Do 31 grudnia 1980r. 10 września 2010r.
1 stycznia 1981r. — 31 grudnia 1995r. 10 września 2011r.
1 stycznia 1996r. — 31 grudnia 2000r. 10 września 2012r.
1 stycznia 2001r. — 31 grudnia 2005r. 10 września 2013r.
1 stycznia 2006r. — 10 września 2009r. 10 września 2014r.

Kierowca nie dotrzymujący terminów szkoleń okresowych nie może wykonywać zawodu kierowcy!!!

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Kurs szkolenie okresowe można rozpocząć w każdej chwili w dowolnym biurze Linia nauka jazdy


CENA KURSU

650 zł

Materiały szkoleniowe w cenie szkolenia.
Wpłaty za szkolenie okresowe można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Refundacja szkolenia okresowego przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 826 006, Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane szkolenia okresowe w Warszawie — jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia okresowego:

35 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w postaci prezentacji komputerowej. Szkolić można się w godzinach pracy biura (11:00-19:00).


Miejsce przeprowadzenia zajęć szkolenia okresowego:

Szkolenie okresowe może odbyć się w dowolnie wybranym biurze Linia nauka jazdy. Ze względu na ustawowy wymóg szkolenie odbywa się w biurach Linia nauka jazdy (nie ma możliwości odbycia szkolenia w domu).


Badanie lekarskie po szkoleniu okresowym:

Badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy uczestnik szkolenia okresowego zobowiązany jest do wykonania PRZED wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Wyjątek stanowią kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 r. i/lub prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 r., którzy przystępują do szkolenia okresowego po raz pierwszy. Są oni zobowiązany do wykonania badań PO ukończeniu kursu.


Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia okresowego:

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia – po zakończeniu szkolenia nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia kursant musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.


Podstawa prawna wykonywania szkoleń okresowych:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)


Изменения в экзамене! Упрощенный экзамен на категории C и C+E