Расширение прав оператора

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny WARSZAWA

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny to kurs, który ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu  operatora maszyny z wyższej klasy niż posiadane uprawnienia. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Wymagania do rozpoczęcia kursu poszerzania uprawnień na konkretny typ maszyny:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

890 zł

Wpłaty za kurs poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny !


Refundacja kursu operatora poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny  przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600-187-420. Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny  w Warszawiejesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania kursu poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny
  • 20 godzin zajęć praktycznych

Egzamin po kursie poszerzania uprawnień na konkretny typ maszyny:
Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora na konkretny typ maszyny

 KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Podstawa prawna do realizacji kursu poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .