Kurs magazyniera

Kurs magazyniera

Kurs magazyniera obejmuje profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Kurs przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, samodzielnego sporządzania dokumentów magazynowych, jak również udziału w inwentaryzacjach i wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych,  oraz kompleksowej obsługi programów magazynowych.


Czas trwania szkolenia:

Kurs magazyniera obejmuje 30 godzin zajęć, z czego 15 godzin to zajęcia teoretyczne, a 15 godzin to zajęcia praktyczne


Miejsce szkolenia:

Kurs magazyniera odbywa się w ośrodku Linia nauka jazdy, przy ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Program szkolenia:

Ukończony kurs magazyniera stanowi podstawę do wydania imiennego zaświadczenia ukończenia kursu stwierdzające przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Zaświadczenie to wydane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r.


Kurs magazyniera obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podział majątku jednostki
2. Obowiązki magazyniera
3. Zabezpieczenie magazynów
4. Podział zapasów
5. Dokumenty magazynowe
6. Wycena majątku
7. Odpowiedzialność materialna
8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu
9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych
10. Obsługa modułu gospodarka magazynowa
11. Kurs magazyniera kończy się egzaminem wewnętrznym


Wymagania do rozpoczęcia kursu magazyniera:
  • ukończona o najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • ważne badania lekarskie

Cena: 399 zł                                          

Zaświadczenie po ukończeniu kursu:

Ukończenie kursu magazyniera stanowi podstawę do wydania imiennego zaświadczenie ukończenia kursu stwierdzające przygotowanie do pracy w zawodzie magazyniera. Zaświadczenie wydane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs magazyniera można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223