Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do udzielania pomocy ze specjalnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych. Kurs kładzie nacisk na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej realizowany jest zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w siedzibie firmy/instytucji i dostosowanie treści kursu do specyfiki  organizacyjnej firmy.


Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej trwa  8 godzin

Program szkolenia na kursie pierwszej pomocy przedmedycznej:

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
3. Łańcuch przeżycia i jego rola
4. Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
5. Wstępna ocena poszkodowanego
6. Wezwanie pomocy, zasady
7. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED– Nagłe Zatrzymanie Krążenia u osoby dorosłej
8. Poszkodowany nieprzytomny – postępowanie
9. Ciało obce w drogach oddechowych
10. Stany nagłe pochodzenia wewnętrznego: omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej, napad drgawek
11. Urazy – zwichnięcia, złamania
12. Urazy – rany, krwotoki, oparzenia


Materiał z kursu pierwszej pomocy przedmedycznej rozszerzony o większą liczbę zajęć praktycznych oraz dodatkowe tematy:

1. Charakterystyka wypadków komunikacyjnych
2. Wstępne badanie urazowe poszkodowanego
3. Wstrząs – przyczyny i postępowanie
4. Zasady ewakuacji i transportu poszkodowanych
5 Poszkodowany motocyklista – postępowanie


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs pierwszej pomocy przedmedycznej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem na poniższy numer konta:
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .