Kurs czas pracy kierowców

szkoleniazawodowe

Kurs czas pracy kierowców, optymalny czas prowadzenia pojazdu – obejmuje wiedzę z zakresu przepisów regulujących czas pracy każdego kierowcy, który prowadzi samochód ciężarowy, jego odczytywanie i ewidencjonowanie, a także obowiązkowe przerwy w pracy. Czas ten objęty jest precyzyjnymi regulacjami prawnymi oraz ściśle monitorowany za pomocą tachografów montowanych w samochodach ciężarowych. Kurs czas pracy kierowców skierowane jest dla osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe i właścicieli firm przewozowych, a także kierowców zawodowych, kadrowych i księgowych, kierowników transportu, dyspozytorów i planistów. Kursantów kategorii prawa jazdy kat. C, prawa jazdy kat. C+E prawa jazdy kat. C i C+E łączony oraz prawa jazdy kat. D, prawa  jazdy kat. D z jazdami autobusem przegubowym, prawa jazdy kat. D1 zapraszamy na kurs czas pracy kierowców i obsługa tachografów cyfrowych w ramach kursu nauki jazdy.


Cel kursu czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców ma na celu przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych – Umowa AETR, Rozporządzenie WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców.


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

29.05.2024 g. 18.00 ul. Trocka 10a

ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa


Informacje na temat planowanego kursu czas pracy kierowców:
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904
targowek@liniaszkolenia.pl

ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

CENA KURSU

150 zł

W przypadku szkolenia większej liczby osób istnieje możliwość przeszkolenia osób u Państwa w firmie. Cena podlega negocjacji powyżej 4 osób. Wpłaty za kurs czas pracy kierowców można dokonać przelewem – dane do przelewu


Czas trwania kursu czas pracy kierowców:

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców obejmuje:


Program kursu czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
2. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
3. Ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego
4. Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą  i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
5. Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna
6. Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
7. Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
8. Maksymalny czas dziennego prowadzenia
9. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
10. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
11. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
12. Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
13. Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę,czy nie?
14. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
15. Odpoczynek w załodze
16. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
17. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
18. Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
19. Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
20. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
21. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
22. Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
23. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
24. Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
25. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
26. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
27. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
28. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo


Wykładowcy na kursie czas pracy kierowców:

Wykładowcą na kursie jest osoba posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji kontroli drogowych i przedsiębiorstw. Wykładowca posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (6 letni staż pracy w tej formacji) i Policji. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, zasady ruchu drogowego, prawo dotyczące stosowania kodeksu wykroczeń i postępowania administracyjnego.


ZAPISY

Zapisy na kurs czas pracy kierowców:

tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904
targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu czas pracy kierowców:

Umowa AETR, Rozp. WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców, Rozp. EWG 3821

Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .