Kurs czas pracy kierowców

Kurs czas pracy kierowców

Kurs czas pracy kierowców, optymalny czas prowadzenia pojazdu – obejmuje wiedzę z zakresu przepisów regulujących czas pracy każdego kierowcy, który prowadzi samochód ciężarowy, jego odczytywanie i ewidencjonowanie, a także obowiązkowe przerwy w pracy. Czas ten objęty jest precyzyjnymi regulacjami prawnymi oraz ściśle monitorowany za pomocą tachografów montowanych w samochodach ciężarowych.


Dla kursantów OSK Linia z prawa jazdy kat. C oraz kat. D  kurs z czasu pracy kierowców oraz kurs z obsługi tachografów cyfrowych przewidziany jest w ramach kursu nauki jazdy.

Najbliższe terminy: 30.01.2018 godz 18.00

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa


Zapisy na kurs i informacje:

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Do kogo skierowany jest kurs czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców skierowane jest dla osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe i właścicieli firm przewozowych, a także kierowców zawodowych, kadrowych i księgowych, kierowników transportu, dyspozytorów i planistów.


Cel kursu czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców ma na celu przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych – Umowa AETR, Rozporządzenie WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców.


Program kursu czas pracy kierowców:

Kurs czas pracy kierowców obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
2. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
3. Ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego
4. Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą  i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
5. Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna
6. Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
7. Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
8. Maksymalny czas dziennego prowadzenia
9. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
10. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
11. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
12. Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
13. Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę,czy nie?
14. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
15. Odpoczynek w załodze
16. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
17. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
18. Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
19. Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
20. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
21. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
22. Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
23. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
24. Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
25. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
26. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
27. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
28. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo


Czas trwania kursu czas pracy kierowców:

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców obejmuje 6 godzin (1 dzień)


Wykładowcy na kursie czas pracy kierowców:

Wykładowcą na kursie jest osoba posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji kontroli drogowych i przedsiębiorstw. Wykładowca posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (6 letni staż pracy w tej formacji) i Policji. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, zasady ruchu drogowego, prawo dotyczące stosowania kodeksu wykroczeń i postępowania administracyjnego.


Cena kursu: 250 zł

W przypadku szkolenia większej liczby osób istnieje możliwość przeszkolenia osób u Państwa w firmie.
Cena podlega negocjacji powyżej 4 osób

Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu czas pracy kierowców:

Umowa AETR, Rozp. WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców, Rozp. EWG 3821


Zapisy na kurs i informacje: tel. 784 558 904

Eliza Dąbkowska
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs czas pracy kierowców można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Kurs prawa jazdy kat. D

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?