Kontrola w firmie transportowej

Kurs kontrola w firmie transportowej

Kurs kontrola w firmie transportowej ma na celu omówienie przepisów regulujących zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie, obowiązki podmiotów kontrolowanych, typowanie podmiotów do kontroli, zakres i przebieg kontroli. Zasady stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także ustaw o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o transporcie drogowym, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Częste zmiany przepisów, ich mnogość stwarzają wiele trudności w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanej zarówno z przedsiębiorstwem transportowym jak i  kierowcami oraz ich czasem pracy.

Z drugiej strony niejednolity (często sprzeczny) i mało elastyczny system prawny powoduje wiele wątpliwości jakie mają osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem transportowym czy też z kierowcami i nadzorem nad ich pracą. Często wraz z rozpoczęciem kontroli pojawiają się pierwsze problemy. Wiele z nich można w prosty sposób wyeliminować, chociażby poprzez znajomość przepisów regulujących to zagadnienie. Kontrola w firmie transportowej nie zawsze musi wiązać się z poważnymi dolegliwościami finansowymi.

Warto zauważyć, że po kolejnych zmianach do przepisów, odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi nie tylko kierowca ale również przedsiębiorca i osoba zarządzająca operacjami transportowymi.

Celem kursu kontrola w firmie transportowej jest usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy jak również wskazanie praktycznych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kar. Kurs kurs kontrola w firmie transportowej obejmuje procedury administracyjne dotyczące przeprowadzania kontroli. Wobec zapowiadanego przez PIP i ITD zwiększenia ilości kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe – omawiane na szkoleniu zagadnienia wydają się szczególnie ważne.


Do kogo skierowany jest kurs kontrola w firmie transportowej:

Kurs kontrola w firmie transportowej skierowany jest do osób zarządzających przedsiębiorstwem, osób zarządzających operacjami transportowymi i spedycyjnymi, przewoźników, a także do specjalistów ds. transportu i spedytorów w firmach produkcyjnych oraz realizujących przewozy na potrzeby własne.


Program szkolenia:

Kurs kontrola w firmie transportowej obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne

 • Podstawowe akty prawne
 • Zakres ich stosowania
 • Definicje
 • Organy kontrolne

2. Warunki przeprowadzania kontroli

 • Kontrola drogowa
 • Kontrola w przedsiębiorstwie
 • Warunki typowania podmiotów do kontroli
 • Organy kontrolne i zakres ich uprawnień
 • Warunki wykonywania kontroli
 • Przebieg kontroli – stosowane procedury
 • Dokumentacja

3. Postępowanie pokontrolne:

 • Procedury i zasady
 • Dokumentacja
 • Tryb odwoławczy
 • Skargi

4. Algorytm kontroli:

 • Omówienie
 • Przykłady praktyczne

5. Sankcje w związku ze stwierdzonymi naruszeniami:

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność kierowcy
 • odpowiedzialność innych osób

6. Studium przypadków (sytuacje występujące w praktyce, ich analiza).


Cena za kurs kontrola w firmie transportowej:
 • 175 zł – za osobę przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy
 • 225 zł – za osobę przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy

Do ceny kursu kontrola w firmie transportowej  należy doliczyć podatek VAT 23%

Cena kursu kontrola w firmie transportowej obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Istnieje również możliwość konsultacji po szkoleniu w zakresie tematów związanych z rozliczeniami czasu pracy kierowców.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs kontrola w firmie transportowej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?