Kontrola w firmie transportowej

Kursy ADR

Kurs kontrola w firmie transportowej ma na celu omówienie przepisów regulujących zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie, obowiązki podmiotów kontrolowanych, typowanie podmiotów do kontroli, zakres i przebieg kontroli. Zasady stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także ustaw o swobodzie działalności gospodarczej, kodeks postępowania administracyjnego: Ustawa o transporcie drogowym, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Częste zmiany przepisów, ich mnogość stwarzają wiele trudności w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanej zarówno z przedsiębiorstwem transportowym jak i  kierowcami oraz ich czasem pracy. Z drugiej strony niejednolity (często sprzeczny) i mało elastyczny system prawny powoduje wiele wątpliwości jakie mają osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem transportowym czy też z kierowcami i nadzorem nad ich pracą. Często wraz z rozpoczęciem kontroli pojawiają się pierwsze problemy. Wiele z nich można w prosty sposób wyeliminować, chociażby poprzez znajomość przepisów regulujących to zagadnienie. Kontrola w firmie transportowej nie zawsze musi wiązać się z poważnymi dolegliwościami finansowymi. Warto zauważyć, że po kolejnych zmianach do przepisów, odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi nie tylko kierowca ale również przedsiębiorca i osoba zarządzająca operacjami transportowymi.


Cel kursu kontrola w firmie transportowej:

Celem kursu kontrola w firmie transportowej jest usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy jak również wskazanie praktycznych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kar. Kurs kurs kontrola w firmie transportowej obejmuje procedury administracyjne dotyczące przeprowadzania kontroli. Wobec zapowiadanego przez PIP i ITD zwiększenia ilości kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe – omawiane na szkoleniu zagadnienia wydają się szczególnie ważne.


Do kogo skierowany jest kurs kontrola w firmie transportowej:

Kurs kontrola w firmie transportowej skierowany jest do osób zarządzających przedsiębiorstwem, osób zarządzających operacjami transportowymi i spedycyjnymi, przewoźników, a także do specjalistów ds. transportu i spedytorów w firmach produkcyjnych oraz realizujących przewozy na potrzeby własne.NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

W chwili obecnej kursy nie są organizowane.

CENA KURSU

225 zł

Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy cena wynosi 175 zł
Do ceny kursu kontrola w firmie transportowej należy doliczyć podatek VAT 23%
Wpłaty za kurs kontrola w firmie transportowej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Cena kursu kontrola w firmie transportowej obejmuje:
  • udział w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Program szkolenia:

Kurs kontrola w firmie transportowej obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne: podstawowe akty prawne i zakres ich stosowania, definicje, organy kontrolne
2. Warunki przeprowadzania kontroli: kontrola drogowa, kontrola w przedsiębiorstwie, warunki typowania podmiotów do kontroli, organy kontrolne i zakres ich uprawnień, warunki wykonywania kontroli, przebieg kontroli – stosowane procedury, dokumentacja
3. Postępowanie pokontrolne: procedury i zasady, dokumentacja, tryb odwoławczy, skargi
4. Algorytm kontroli: omówienie, przykłady praktyczne
5. Sankcje w związku ze stwierdzonymi naruszeniami: odpowiedzialność przedsiębiorcy, odpowiedzialność kierowcy, odpowiedzialność innych osób
6. Studium przypadków (sytuacje występujące w praktyce, ich analiza).


ZAPISY


Zapisy na kurs kontrola w firmie transportowej i informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

Istnieje również możliwość konsultacji po szkoleniu w zakresie tematów związanych z rozliczeniami czasu pracy kierowców.

W Linia nauka jazdy zdobędziesz też podstawowe uprawnienia, aby zostać kierowcą zawodowym – zapraszamy na kursy Kurs prawa jazdy kat. C, Kurs prawa jazdy kat. C+E, Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony, Kurs prawa jazdy kat. D1, Kurs prawa jazdy kat. D, Kurs prawa jazdy kat. D – przegub