Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Kurs jest skierowany do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i / lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, np. zespołów ratownictwa medycznego, straży miejskiej/gminnej, pogotowia różnych służb, bankowozów itp. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)

Zapraszamy do odbycia kursu – rozległa, nowoczesna infrastruktura szkoleniowa, świetne połączenie z każdego miejsca w Polsce i atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych kursów oraz możliwość odbycia badań niezbędnych do wydania zezwolenia – to idealna, kompleksowa oferta dla osób indywidualnych i firm.


Wymagania dla uczestników kursów:

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

CENNIK


Kursy podstawowe (dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)

 • 1140 zł – A1, A2 i A (6h teorii, 18h praktyki, egzamin)
 • 1140 zł – B1, B i B+E (6h teorii, 8h praktyki, egzamin)
 • 1240 zł – C1, C1+E, C i C+E (6h teorii, 8h praktyki, egzamin)
 • 1240 zł – D1, D1+E, D i D+E (6h teorii, 8h praktyki, egzamin)

Kursy uzupełniające (dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)

 • 1100 zł – A1, A2 i A (3h teorii, 18h praktyki, egzamin)
 • 1100 zł – B1, B i B+E (3h teorii, 8h praktyki, egzamin)
 • 1200 zł – C1, C1+E, C i C+E (3h teorii, 8h praktyki, egzamin)
 • 1200 zł – D1, D1+E, D i D+E (3h teorii, 8h praktyki, egzamin)

Badania – 350 zł
Badania są przeprowadzane na terenie Warszawy poza dniem szkoleniowym.


NAJBLIŻSZE TERMINY


 • 27 września, środa od 07:00 do 21:30 Pojazdy Uprzywilejowane kat. B1, B, B+E
 • 27 września, środa od 07:00 do 21:30 Pojazdy Uprzywilejowane kat. C1, C1+E, C i C+E
 • 30 października, poniedziałek od 07:00 do 21:30 Pojazdy Uprzywilejowane kat. B1, B, B+E

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin. Osoby posiadające już zezwolenie mogą rozszerzyć swoje uprawnienia odbywając kurs uzupełniający.

Cały kurs i egzamin organizujemy jednego dnia (z wyjątkiem dwudniowego kursu w zakresie kat. A1, A2 i A). 

Zezwolenie wydaje starosta na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania ww. pojazdami.


Zapraszamy!