Kurs licencja TAXI

Kurs Licencja TAXI - kurs na kierowcę taksówki
Kurs Licencja TAXI – kurs na kierowcę taksówki to obowiązkowe szkolenie dla przyszłych taksówkarzy od 1 stycznia 2014 roku.

Rada m.st. Warszawy wprowadziła od 1 stycznia 2014 roku obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego. Linia nauka jazdy od ponad czterech lat prowadzi w Warszawie kurs Licencja TAXI dla kandydatów na kierowców TAXI – ciesząc się uznaniem klientów, przekładającym się na wysoką zdawalność egzaminów. Oferujemy profesjonalne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu po kursie Licencja TAXI  – dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w charakterze kierowcy taksówki.


Najbliższy termin: Informacje na temat planowanego kursu licencja TAXI  można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006.

Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

 


Cel szkolenia kursu TAXI :

Kurs Licencja TAXI  ma na celu profesjonalne przygotowanie uczestnika szkolenia do zdania egzaminu na licencję TAXI – dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w charakterze kierowcy taksówki.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie Licencja TAXI obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych


Miejsce szkolenia:

Linia nauka jazdy – Bemowo, ul. Gustawa Morcinka 32A,  01-496 Warszawa


Program szkolenia na kursie Licencja TAXI:

Podczas kursu Licencja TAXI zapoznamy Państwa z niezbędnymi wiadomościami potrzebnymi do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. Przygotujemy Państwa teoretycznie i praktycznie do wykonywania przewozów taksówką (obsługa szkoleniowego taksometru i kasy fiskalnej, wypisywanie rachunków i faktur, rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych i zadań problemowych) zgodnie z programem kursu Licencja TAXI uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy:

 • zagadnienia z topografii Warszawy – 13 godzin
 • przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 godziny
 • ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 1 godzina
 • zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie – 2 godziny
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej – 2 godziny

Wymagania do rozpoczęcia kursu Licencja TAXI:
 • ukończone 18 lat
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • prawo jazdy kategorii B
 • wniesiona opłata za szkolenie

Badania do kursu Licencja TAXI :

Dodatkowo w naszej Pracowni Psychologicznej istnieje możliwość wykonania obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych, niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy TAXI
sprawdź terminy badania na Licencja TAXI


Cena: 280 zł

Zaświadczenie wydawane po kursie Licencja TAXI:

Na zakończenie kursu Licencja TAXI uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez prezydenta m.st. Warszawy.


Egzamin po kursie Licencja TAXI:

By móc zapisać się na egzamin potwierdzający znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego po kursie Licencja TAXI należy:

 • posiadać dowód osobisty
 • wnieść opłatę za egzamin (260 zł)
 • przedłożyć zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za Licencja TAXI można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223

 

Współpracujemy z:


Firma K2taxi oferuje samochody pod wynajem do odpłatnego przewozu osób realizowanego jako Taxi. Oferta dedykowana jest zarówno dla obecnych, jak i osób, które dopiero rozważają pracę jako Kierowca Taxi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy kat. A