Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym

Kursy ADR

 Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym ma na celu przekazanie wiedzy o najnowszych regulacjach i praktykach oraz rozszerzenie wiadomości o możliwościach mocowania ładunków w transporcie drogowym. Ostatnie zmiany w prawie, oraz całkowicie nowa sytuacja prawna, z którą mamy do czynienia od 1 stycznia 2013 roku w zakresie mocowanie ładunków w transporcie drogowym wymaga, by uczestnicy operacji transportowych tacy jak kierowcy, załadowcy, rozładowcy oraz spedytorzy uzupełnili swoją wiedzę. UWAGA! Od 1 stycznia 2013 roku pojawiła się w Polskim prawie nowa okoliczność. Jest nią wpisanie do umowy ADR konieczności stosowania normy EN12195 podczas mocowania ładunków transporcie drogowym. 


W Linia nauka jazdy zdobędziesz też uprawnienia kierowcy ciężarówki!

Dla kogo przeznaczony jest kurs kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym:

Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym skierowany jest do kierowców, załadowców towaru, właścicieli firm transportowych, specjalistów ds. transportu, agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców szkód komunikacyjnych.NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Zapisy na kurs Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowymi informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

CENA KURSU

249 zł

Wpłaty za kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Cena za kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym obejmuje:
 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis kawowy

Czas trwania kursu mocowanie ładunku w transporcie drogowym:

Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym trwa 8 godzin (szkolenie jednodniowe)


Program szkolenia na kursie mocowanie ładunku w transporcie drogowym:

Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowym obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Informacje ogólne.
 2. Podstawa prawna załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków. Zasady bezpieczeństwa przewozu ładunków. Obowiązki uczestników procesu przewozowego.
 3. Ograniczenia w ładowaniu pojazdów. Rodzaje ograniczeń w obciążeniu pojazdów. Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg i z przepisów technicznych dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego. Ograniczenia wynikające z praw fizyki. Pojęcie masy i ciężaru ładunku, przyspieszenia, opóźnienia i sił bezwładności. Ich wpływ na bezpieczeństwo przewozu. Rodzaje sił bezwładności i skutki ich działania na pojazd i ładunek. Wpływ kierowcy na wywoływanie sił bezwładności. Siły utrzymujące ładunek na pojeździe. Relacje między siła tarcia i siłami bezwładności.
 4. Wymagania wobec nadwozi pojazdów. Wytrzymałość skrzyni ładunkowej. Punkty mocowania ładunku. Dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni ładunkowej pojazdu.
 5. Zasady rozmieszczania ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu. Wpływ położenia ładunku na obciążenie osi i na stateczność pojazdu. Pojęcie środka ciężkości ładunku. Środek ciężkości ładunków składowych i ładunku całościowo. Plan ładowania jako narzędzie prawidłowego załadowania pojazdu.
 6. Umiejętność oceny prawidłowego załadunku pojazdu. Rodzaje zabezpieczeń ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu.
 7. Mocowanie blokowe materiałami sztauerskimi, progowe, płytowe i klinowe. Mocowanie za pomocą odciągów opasujących ładunek od góry, pętlowych, szprigowych i prostych. Mocowanie za pomocą ryglowania. Mocowanie mieszane.
 8. Osprzęt mocujący. Rodzaje osprzętu mocującego ładunek i zasady ich doboru. Pasy, łańcuchy i liny mocujące. Ich budowa, rodzaje, zasady doboru, prawidłowego wykorzystania i oceny zużycia. Osprzęt pomocniczy, jego rodzaje i zasady wykorzystania.
 9. Zasady ustalania prawidłowego mocowania ładunku. Zasady dociskowego mocowania ładunku. Podstawy obliczania ilości pasów mocujących metodą rachunkową. Ustalanie ilości pasów mocujących metodą tabelaryczną i szablonową. Kształtowe mocowanie ładunku za pomocą łańcuchów i lin. Rodzaje mocowania kształtowego. Pojęcie wytrzymałości łańcucha i liny oraz ich obliczanie metodą rachunkową, tabelaryczną i szablonową. Rozwiązywanie przykładów i ich omówienie.
 10. Zalecenia w zakresie załadunku pojazdu i mocowania na nim ładunków. Zalecenia IRU oraz Komisji Europejskiej d/s Energetyki i Transportu w zakresie prawidłowego ładowania pojazdów i mocowania na nich ładunków w przewozach elementów walcowych, palet, grubych i cienkich płyt, długich ładunków, wiszących ładunków, pojazdów, drobnicy, drutów w zwojach, odlewów, ładunków płynnych, drewna, kontenerów, ładunków luzem, zwierząt żywych, artykułów żywnościowych szybko psujących się, materiałów niebezpiecznych, odpadów i ładunków nienormatywnych
 11. Umiejętność oceny załadunku pojazdu.
 12. Ocena przykładowych załadunków pojazdów i ich omówienie.

ZAPISY


Zapisy na kurs Kurs mocowanie ładunku w transporcie drogowymi informacje:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
 Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .