Kurs nalewaki

kurs nalewaki - napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych
Kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR/RID (nalewaki do cystern).

Kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych, potocznie zwany jest kursem na nalewaki cystern.  Kurs jest przeznaczony dla kierowców cystern, pracowników stacji benzynowych, pracowników baz paliw, którzy potrzebują nabyć umiejętność obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych paliwami. Kurs na nalewaki – napełnianie i opróżnianie cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Po kursie osoba zdobywa uprawnienia do napełniania cystern w bazie paliw, opróżniania cystern na stacji benzynowej, oraz opróżniania cystern u odbiorcy np. na placu budowy.


Najbliższy termin:  Informacje na temat planowanego kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006.

Zapisy na kurs nalewaki i informacje: 29.01.2019 od godz. 16:30

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Cel szkolenia nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Celem kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń NO. Celem nauczania kursowego jest również przygotowanie do egzaminu, przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, uprawniającego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Program szkolenia na nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

1. Ogólne wiadomości o właściwościach fizyczno- chemicznych towarów niebezpiecznych wg. ADR/RID
2. Informacje szczegółowe o towarach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych wg ADR/RID
3. Dozór techniczny nad urządzeniami NO oraz nad zbiornikami transportowymi
4. Rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
5. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych czynności robocze i kontrolne
6. Ogólne zalecenia bhp i ppoż., ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy


Wymagania do rozpoczęcia kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:
  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych

Zajęcia teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A  01-496 Warszawa


Zajęcia praktyczne:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień  (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: Terminal Paliw Orlen Mościska


Cena kursu : 550 zł

Egzamin po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Egzamin końcowy po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, a jego termin jest narzucony odgórnie przez komisję kwalifikacyjną. Egzamin obejmuje teorię w sali wykładowej i praktykę na terenie bazy paliw. Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje zaświadczenie z TDT.

Cena egzaminu Państwowego: 152 zł.


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 00.122.1321 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02.199.1671 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  ( Dz. U. 06.181.1335)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 05.243.2065 z późn. zm.)

 


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Zapraszamy też na kursy prawa jazdy związane z cysternami:

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony