Kurs nalewaki

szkoleniazawodowe

Kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3 i 9 wg ADR potocznie zwany jest kursem na nalewaki cystern. Kurs jest przeznaczony dla kierowców cystern, pracowników stacji benzynowych, pracowników baz paliw, którzy potrzebują nabyć umiejętność obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych paliwami. Kurs na nalewaki – napełnianie i opróżnianie cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Po kursie osoba zdobywa uprawnienia do napełniania cystern w bazie paliw, opróżniania cystern na stacji benzynowej, oraz opróżniania cystern u odbiorcy np. na placu budowy.


Cel szkolenia nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Celem kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest zapoznanie uczestników z obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń NO. Celem nauczania kursowego jest również przygotowanie do egzaminu, przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, uprawniającego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Wymagania do rozpoczęcia kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:
  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

23.04.2024 godz. 16:30

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Informacje na temat planowanego kursu nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl


CENA KURSU

800 zł

Prosimy uiścić opłatę za kurs przed rozpoczęciem szkolenia.
Wpłaty za kurs nalewaki można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem


Program szkolenia na nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

1. Ogólne wiadomości o właściwościach fizyczno- chemicznych towarów niebezpiecznych wg. ADR
2. Informacje szczegółowe o towarach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych wg ADR
3. Dozór techniczny nad urządzeniami NO oraz nad zbiornikami transportowymi
4. Rodzaje urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
5. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych czynności robocze i kontrolne
6. Ogólne zalecenia bhp i ppoż., ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy


Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Zajęcia teoretyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień (ok. 5 godzin)
Miejsce przeprowadzenia zajęć: biuro Linia nauka jazdy na Bemowie ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa dojazd


Zajęcia praktyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Zajęcia praktyczne na kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych trwają 1 dzień  (ok. 5 godzin). Miejsce przeprowadzenia zajęć: Terminal Paliw w Mościskach


Egzamin po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

Egzamin końcowy po kursie nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych jest przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie, a jego termin jest narzucony odgórnie przez komisję kwalifikacyjną. Egzamin obejmuje teorię w sali wykładowej i praktykę na terenie bazy paliw. Po zdanym egzaminie uczestnik dostaje zaświadczenie z TDT. Od 11 lutego 2020r.

opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 300 zł

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”


ZAPISY

Zapisy na kurs nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych i informacje: 
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu Nalewaki – napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych:

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 00.122.1321 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 02.199.1671 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  ( Dz. U. 06.181.1335)
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 05.243.2065 z późn. zm.)

Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .