Kurs obsługa tachografów cyfrowych

Kurs Obsługa tachografów cyfrowych

Kurs obsługa tachografów cyfrowych jest skierowany do pracowników firm transportowych, posiadających świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, które ubiegają się o jego przedłużenie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu, którego termin i miejsce wyznacza Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Pozytywne zaliczenie egzaminu po kursie obsługi tachografów cyfrowych oznacza uzyskanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.


Dla kursantów OSK Linia z prawa jazdy kat. C oraz kat. D  kurs z czasu pracy kierowców oraz kurs z obsługi tachografów cyfrowych przewidziany jest w ramach kursu nauki jazdy.

Najbliższe terminy: 16.01.2018 godz 18.00

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa


Zapisy na kurs i informacje:

Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Cel kursu obsługa tachografów cyfrowych:

Kurs obsługa tachografów cyfrowych ma na celu przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących system tachografów cyfrowych, obsługi różnych rodzajów tachografów cyfrowych, stosowania karty kierowcy do tachografów cyfrowych, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274z 9.10.1998, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85” oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca  2002 r. dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002, str.1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002”.


Program kursu obsługa tachografów cyfrowych:

Kurs obsługa tachografów cyfrowych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy obowiązującego prawa: rozporządzenia unijne, umowa AETR, wyłączenia na terenie RP.
2. Omówienie podstawowych pojęć zawartych w przepisach krajowych oraz międzynarodowych:

 • doba, tydzień, odpoczynek
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
 • przerwy w prowadzeniu pojazdu
 • odpoczynek dzienny, tygodniowy

 

3. Użytkowanie tachografów cyfrowych:

 • funkcjonowanie systemu tachografów cyfrowych
 • zasady obsługi urządzeń rejestrujących
 • odczyt danych i ich interpretacja
 • obowiązki kierowcy, przedsiębiorcy, kontrolującego
 • archiwizacja danych pobieranych z urządzeń i kart kierowców

 

4. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń
5. Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących czas jazdy:

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność kierowcy

 

6. Studium przypadków (sytuacje występujące w praktyce, ich analiza)


Wykładowcy na kursie obsługa tachografów cyfrowych:

Wykładowcą na kursie obsługa tachografów cyfrowych jest osoba posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji kontroli drogowych i przedsiębiorstw. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (6 letni staż pracy w tej formacji) i Policji. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, zasady ruchu drogowego, prawo dotyczące stosowania kodeksu wykroczeń i postępowania administracyjnego.


Cena: 290 zł

Zaświadczenie po kursie obsługa tachografów cyfrowych:

Po szkoleniu kurs obsługa tachografów cyfrowych kursant dostaje certyfikat poświadczający jego ukończenie.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 784 558 904

Eliza Dąbkowska
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904 targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs obsługa tachografów cyfrowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Kurs prawa jazdy kat. D

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?

Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?