Kurs obsługa tachografów cyfrowych

Szkolenia okresowe
Cel kursu obsługa tachografów cyfrowych:

Kurs obsługa tachografów cyfrowych jest skierowany do pracowników firm transportowych, posiadających świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, które ubiegają się o jego przedłużenie. Kurs obsługa tachografów cyfrowych ma na celu przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących system tachografów cyfrowych, obsługi różnych rodzajów tachografów cyfrowych, stosowania karty kierowcy do tachografów cyfrowych, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274z 9.10.1998, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85” oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca  2002 r. dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002, str.1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002”.


NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

12.06.2024 g. 18.00 ul. Trocka 10a


Informacje na temat planowanego kursu obsługa tachografów cyfrowych:
tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904
targowek@liniaszkolenia.pl
ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

CENA KURSU

150 zł

Wpłaty za kurs obsługa tachografów cyfrowych można dokonać przelewem – dane do przelewu


Program kursu obsługa tachografów cyfrowych:

Kurs obsługa tachografów cyfrowych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy obowiązującego prawa: rozporządzenia unijne, umowa AETR, wyłączenia na terenie RP.
2. Omówienie podstawowych pojęć zawartych w przepisach krajowych oraz międzynarodowych:

 • doba, tydzień, odpoczynek
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
 • przerwy w prowadzeniu pojazdu
 • odpoczynek dzienny, tygodniowy

3. Użytkowanie tachografów cyfrowych:

 • funkcjonowanie systemu tachografów cyfrowych
 • zasady obsługi urządzeń rejestrujących
 • odczyt danych i ich interpretacja
 • obowiązki kierowcy, przedsiębiorcy, kontrolującego
 • archiwizacja danych pobieranych z urządzeń i kart kierowców

4. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń
5. Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących czas jazdy:

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność kierowcy

6. Studium przypadków (sytuacje występujące w praktyce, ich analiza)


Wykładowcy na kursie obsługa tachografów cyfrowych:

Wykładowcą na kursie obsługa tachografów cyfrowych jest osoba posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji kontroli drogowych i przedsiębiorstw. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego (6 letni staż pracy w tej formacji) i Policji. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, zasady ruchu drogowego, prawo dotyczące stosowania kodeksu wykroczeń i postępowania administracyjnego.


Zaświadczenie po kursie obsługa tachografów cyfrowych:

Po szkoleniu kurs obsługa tachografów cyfrowych kursant dostaje certyfikat poświadczający jego ukończenie.


ZAPISY

Zapisy na kurs obsługa tachografów cyfrowych

tel. 22 371 65 05 kom. 784 558 904
targowek@liniaszkolenia.pl
Targówek ul. Trocka 10a 03-563 Warszawa

Sprawdź również popularne prawo jazdy na motocykl .