Obsługa zbiorników LPG

kurs obsługa zbiorników LPG
Kurs obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania

Kurs obsługa zbiorników LPG zwany jest potocznie kursem tankowania gazu LPG na stacjach paliw i przeznaczony jest m.in. dla pracowników stacji paliw. Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na koniec kursu wydawane jest zaświadczenie uprawniające do tankowania pojazdów samochodowych gazem LPG.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Zapisy na kurs i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Cel kursu obsługa zbiorników LPG:

Celem kursu obsługa zbiorników LPG jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi obsługi instalacji do napełniania zbiorników LPG pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem propan-butan.


Czas trwania kursu obsługa zbiorników LPG:

Zajęcia na kursie tankowania gazu LPG na stacjach paliw trwają 21 godzin, w tym 13 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.


Program szkolenia na kursie obsługi zbiorników LPG:

Program nauczania w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG obejmuje:

1. Ogólne informacje o właściwościach fizyko-chemicznych gazu propan-butan
2. Rodzaje gazów stosowanych do zasilania silników pojazdów  samochodowych
3. Budowę i rodzaje zbiorników LPG
4. Oznakowanie zbiorników LPG
5. Instalacje zasilania pojazdów samochodowych oraz osprzęt zbiornika LPG
6. Warunki dodatkowe dla pojazdów napędzanych gazem
7. Podstawowe informacje o dozorze technicznym
8. Napełnianie zbiorników LPG
9. Przepisy BHP i przeciwpożarowe
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna


Kto może przystąpić do kursu obsługa zbiorników LPG:

Szkolenie tankowania gazu LPG przeznaczone jest dla osób zajmujących się napełnianiem zbiorników LPG pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem propan-butan.


Wymagania do rozpoczęcia kursu obsługa zbiorników LPG:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarskim
  • ukończona szkoła podstawowa

Egzamin po kursie obsługa zbiorników LPG:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG i obsługi stacji paliw. Zaświadczenie to jest ważne bezterminowo.


Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu obsługa zbiorników LPG:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych/Dz. U . nr 79 poz.849
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r w/s urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. nr 120 poz.1021/ zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT

 


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs obsługa zbiorników LPG można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Kurs prawa jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C+E

Kurs prawa jazdy kat. C i C+E łączony

Jak zrobić kurs prawa jazdy z Urzędu Pracy?