Kurs przewóz osób lub rzeczy

Kurs przewóz osób lub rzeczy został zniesiony 10.09.2010

Wszystkie osoby, które chcą podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy ciężarówki (prawo jazdy kategorii C)  lub autobusu (prawo jazdy kategorii D) są zobowiązane odbyć szkolenie okresowe lub kurs kwalifikacja wstępna. Kurs przewóz osób lub rzeczy został zastąpiony dyrektywą unijną. Narzuca ona, aby kierowcy po 10 września 2008 na kat. D (autobus) i po 10 września 2009 na kat. C (ciężarówka) ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe. Nowa regulacja prawna ma na celu ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.


Jakie szkolenie wybrać w zamian za kurs przewóz osób lub rzeczy?
  • Kurs kwalifikacja wstępna dla kategorii C prawa jazdy – prawo jazdy wydane po  10 września 2008 roku
  • Kurs kwalifikacja wstępna dla kategorii D prawa jazdy – prawo jazdy wydane po 10 września 2009 roku
  • Szkolenie okresowe kierowców – osoby, które posiadają prawo jazdy wydane przed tymi datami.