Asystent do spraw Księgowości

Asystent do spraw Księgowości – informacje ogólne:

 • Liczba osób w grupie – 8-10
 • Liczba godzin – 80
 • Częstotliwość zajęć – 2 razy w tygodniu po 8 h ( sobota/niedziela )  

CENA

2090 zł


Asystent do spraw Księgowości – cele kształcenia:

 • nabycie przez uczestników kursu kompetencji do wykonywania podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę księgowego.

PROGRAM KURSU


 • podstawy rachunkowości, podatków i prawa pracy,
 • elementy programu Excel w obsłudze księgowej,
 • podstawy programów komputerowych do obsługi księgowości,
 • sporządzanie raportów, zestawień, wypełnianie formularzy podatkowych na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych,
 • fakturowanie, sprawdzanie rachunków pod względem zgodności wartości faktury z zapłatą
  i terminami, weryfikacja poprawności wystawionych dokumentów,
 • sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami, wyjaśnianie rozbieżności, wystawianie dokumentów korygujących, przygotowywanie korespondencji
  z kontrahentami, urzędami i bankami,
 • pomoc w rozliczaniu i ewidencjonowaniu kosztów działalności przedsiębiorstwa,
 • odpis amortyzacyjny w księgach rachunkowych,
 • archiwizacja dokumentacji księgowej.

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowekursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .