Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców – poziom A2

Jeśli przyjeżdżasz do Polski z Ukrainy i chcesz tu zostać na dłużej, nauka języka polskiego będzie dla Ciebie ogromną ulgą w codziennym funkcjonowaniu, i to nie tylko w codziennym życiu w naszym kraju, ale przede wszystkim ułatwi znalezienie dobrej pracy w Polsce. Zapraszamy na kursy języka polskiego.


CENA

990 zł


NAJBLIŻSZY TERMIN


Informacje na temat planowanego szkolenia:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców – poziom A2

 • Poziom A1 -85 godzin lekcyjnych
 • Liczba osób w grupie:- 8-10
 • Częstotliwość zajęć:- 3 razy w tygodniu po 90 minut
 • Cena kursu -1090 zł

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców poziom A2 – cele kształcenia

 • komunikowanie się w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, podróżowaniem, załatwianiem spraw urzędowych;
 • pisanie krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych;
 • rozumienie najważniejszych treści i intencji zawartych w prostych tekstach pisanych i mówionych;
 • opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka;
 • osiągnięcie przewidzianego na danym etapie kształcenia poziomu kompetencji 
 • komunikacyjnej oraz wiedzy o kulturze polskiej

PROGRAM KURSU


GRAMATYKA

 • biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników;
 • zaimki osobowe w bierniku; odmiana czasowników w czasie przeszłym;
 • narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej;
 • zaimki osobowe w narzędniku;
 • dopełniacz rzeczowników i przymiotników liczby pojedynczej i mnogiej; dopełniacz zaimków osobowych;
 • tworzenie przysłówków od przymiotników;
 • pytanie o przymiotnik i przysłówek;
 • znaczenie i użycie czasowników: znać, wiedzieć, umieć;
 • liczebniki;
 • zaimki dzierżawcze ; zaimki: swój, swoja, swoje;
 • określenie czasu.

TEMATYKA


 • człowiek: wygląd, części ciała, rodzinna , relacje rodzinne, relacje zawodowe relacje przyjacielskie, sposób spędzania wolnego czasu, emocje uczucia
 • mieszkanie: rodzaj , położenie wielkość, rodzaje pomieszczeń, urządzenie i wyposażenie mieszkania
 • miejsca: położenie, wielkość miejscowości, instytucje pożytku publicznego, zabytki , atrakcje turystyczne
 • życie codzienne: czynności codzienne, sklepy, warsztaty , usługi, przedmioty codziennego użytku, środki komunikacji, relacje czasowe, prawa i obowiązki, banki, miary, ilość , pieniądze
 • praca: warunki pracy, czas pracy, urlopy, dokumenty, zaświadczenia, wynagrodzenia
 • jedzenie: lokale gastronomiczne, żywność , dania, napoje
 • zdrowie: higiena osobista, samopoczucie, choroby, wypadki
 • zwyczaje i tradycje: najważniejsze święta , zasady grzecznościowe, okazywanie wdzięczności, żalu, radości

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców poziom A2 – nabyte umiejętności

Kursant po ukończeniu kursu :

 • rozumie i wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane z istotnymi sprawami takimi jak podstawowe informacje dotyczące własnej rodzinny, zakupów miejsca i regionów zamieszkania, zatrudnienia;
 • potrafi zrozumieć główny sens zawarty, w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach;
 • rozumnie proste dialogi rozmowy z udziałem kilku osób oraz typowe wypowiedzi wyrażające propozycje, przeprosiny, obietnice
 • czyta proste teksty
 • czyta ze zrozumieniem listy oficjalne i pisma urzędowe:
 • właściwie wymawia głoskę Y w opozycji do i oraz e, samogłoski nosowe, głoski sz, ż, rz, cz, dż, w opozycji do  ś, ź, ć, dź, głoskę r w opozycji do l, oraz l w opozycji do ł
 • pisze proste notatki, pisze proste pisma urzędowe
 • stosuje podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców poziom A2 – podstawa prawna

Program zgodny z :

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców
 • Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2))

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowekursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .