Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców – poziom A1

Jeśli przyjeżdżasz do Polski z Ukrainy i chcesz tu zostać na dłużej, nauka języka polskiego będzie dla Ciebie ogromną ulgą w codziennym funkcjonowaniu, i to nie tylko w codziennym życiu w naszym kraju, ale przede wszystkim ułatwi znalezienie dobrej pracy w Polsce. Zapraszamy na kursy języka polskiego.


CENA

990 zł


NAJBLIŻSZY TERMIN


Informacje na temat planowanego szkolenia:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców – poziom A1
 • Poziom A1 – 90 godzin lekcyjnych
 • Liczba osób w grupie – 8-10
 • Częstotliwość zajęć – 3 razy w tygodniu po 90 minut
 • Szkolenia – 3 razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców poziom A1 cele kształcenia
 • komunikowanie się w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, podróżowaniem, załatwianiem spraw urzędowych;
 • pisanie krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych;
 • rozumienie najważniejszych treści i intencji zawartych w prostych tekstach pisanych i mówionych;
 • opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka;
 • osiągnięcie przewidzianego na danym etapie kształcenia poziomu kompetencji komunikacyjnej oraz wiedzy o kulturze polskiej

PROGRAM KURSU

GRAMATYKA

 • liczba i rodzaj gramatyczny
 • mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników
 • czasownik w bezokoliczniku
 • zaimki osobowe
 • czas teraźniejszy
 • odmiana czasownika być
 • koniugacja -m, -sz , -ę ,-esz  / -isz
 • przymiotniki i przysłówki
 • przyimki
 • podwójna negacja
 • pytania i przeczenia
 • liczebniki
 • zaimki: ten, ta ,to

TEMATYKA

 • człowiek
 • mieszkanie
 • miejsca
 • życie codzienne
 • praca
 • jedzenie
 • zdrowie
 • zwyczaje i tradycje

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców poziom A1 nabyte umiejętności

Kursant po ukończeniu kursu :

 • Potrafi porozumiewać się w prostych czynnościach dnia codziennego.
 • Wie jak się przedstawić, zadać proste pytanie i odpowiedzieć na nie.
 • Zna podstawowe zwroty grzecznościowe, potrafi wyrazić nieskomplikowaną  prośbę, życzenie, zwrócić się o pomoc.
 • Rozumie treści wypowiedzi  związane tematycznie z typowymi sprawami na uczelni, w akademiku.
 • W prosty sposób umie opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, wolnym czasie. Wie, jak radzić sobie podróżując w Polsce.

Kurs Języka Polskiego dla Ukraińców poziom A1 podstawa prawna
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców
 • Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2))

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowekursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .