Kurs HDS

Kurs HDS - operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż daje bezterminowe uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia HDS. Kurs HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Zapisy na kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl


Cel szkolenia:

Celem kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.


Czas trwania szkolenia:

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych obejmuje 22 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych


Program szkolenia:
 1. znajomość budowy i wyposażenia żurawi przeładunkowych
 2. znajomość działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę
 3. praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji  żurawia przeładunkowego
 4. znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru  technicznego związanych z eksploatacją żurawi przeładunkowych
 5. znajomość obowiązków operatora przed, podczas i po pracy
 6. dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
 7. oszacowanie masy ładunku, środka ciężkości
 8. znajomość przepisów BHP
 9. udzielanie pomocy przedlekarskiej

Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:
 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Cena: 900 zł

Egzamin po kursie HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych kat. Ż II.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223

 


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .