Kurs HDS

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych WARSZAWA

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż daje bezterminowe uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia HDS. Kurs HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.


Cel kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Celem kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.


Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Do realizacji kursów HDS – operator żurawi przeładunkowych nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie tel. 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Linia nauka jazdy Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a dojazd


Informacje na temat planowanego kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:
Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

CENA KURSU

900 zł

Prosimy uiścić opłatę za kurs przed rozpoczęciem szkolenia.
Wpłaty za kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Czas trwania szkolenia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych obejmuje 22 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych


Program kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

1. znajomość budowy i wyposażenia żurawi przeładunkowych
2. znajomość działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę
3. praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji  żurawia przeładunkowego
4. znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru  technicznego związanych z eksploatacją żurawi przeładunkowych
5. znajomość obowiązków operatora przed, podczas i po pracy
6. dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
7. oszacowanie masy ładunku, środka ciężkości
8. znajomość przepisów BHP
9. udzielanie pomocy przedlekarskiej


Egzamin po kursie HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych kat. Ż II.


ZAPISY NA KURS

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

 

 


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .