HDS – operator żurawie przewoźne i przenośne

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych WARSZAWA

Kurs HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych kat. II Ż daje 10 letnie uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia HDS. Kurs HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.


Cel kursu HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych:

Celem kursu HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przewoźnych i przenośnych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.


Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych :
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych
  • kurs prawa jazdy kat. C

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU


Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl 

CENA KURSU

900 zł


Do ceny należy doliczyć koszt egzaminu UDT – 237,98 zł
Dla kursantów kat. C i C+E – zniżka 100 zł 

Wpłaty za kurs HDS – operator żurawie przewoźne i przenośne można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Refundacja kursu HDS – operator żurawie przewoźne i przenośne przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 826 006, Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy HDS – operator żurawie przewoźne i przenośne w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia kursu HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych:

Kurs HDS – operator żurawi żurawi przewoźnych i przenośnych obejmuje 22 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych


Program kursu HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych:

1. znajomość budowy i wyposażenia żurawi przewoźnych i przenośnych
2. znajomość działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę
3. praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji żurawi przewoźnych i przenośnych
4. znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru  technicznego związanych z eksploatacją żurawi przewoźnych i przenośnych
5. znajomość obowiązków operatora przed, podczas i po pracy
6. dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego
7. oszacowanie masy ładunku, środka ciężkości
8. znajomość przepisów BHP
9. udzielanie pomocy przedlekarskiej


Egzamin po kursie HDS – operator żurawi przewoźnych i przenośnych

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi żurawi przewoźnych i przenośnych kat. Ż II. Kursant otrzymuje uprawnienia na 10 lat (po tych 10 latach składa się wniosek o wydłużenie uprawnień bez żadnych dodatkowych szkoleń).


KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl 

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .