Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem WARSZAWA

Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO (ładowarki teleskopowe). Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem przeznaczony jest dla pracowników magazynów i sklepów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, pracowników placów składowych i hurtowni, oraz osób nadzorujących pracę wózków. Kurs operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO kończy się egzaminem, i uprawnia bezterminowo do operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie obejmuje również wymianę butli gazowej.


Cel kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Celem kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych (ładowarek teleskopowych) – kat. I WJO.


Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Do realizacji kursów wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie tel. 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Linia nauka jazdy Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a dojazd


Informacje na temat planowanego kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:
Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl

CENA KURSU

1200 zł

przy zapisie wymagana zaliczka w kwocie 100 zł, egzamin państwowy w cenie kursu
Wpłaty za kurs wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem!


Czas trwania kursu wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem obejmuje 67 godzin zajęć. (52 godz – część teoretyczna i min. 15 godz. – część praktyczna)


Program na kursie wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
3. budowa wózków jezdniowych
4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
9. praktyczna nauka jazdy


Egzamin po kursie na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

Egzamin końcowy po kursie na operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia nauka jazdy  (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)


ZAPISY NA KURS

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa


Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .