Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO (ładowarki teleskopowe). Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem przeznaczony jest dla pracowników magazynów i sklepów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, pracowników placów składowych i hurtowni, oraz osób nadzorujących pracę wózków. Kurs operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO kończy się egzaminem, i uprawnia bezterminowo do operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie obejmuje również wymianę butli gazowej.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Zapisy na kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym i informacje:

Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

 


Cel szkolenia:

Celem kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych (ładowarek teleskopowych) – kat. I WJO.


Czas trwania szkolenia:

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem obejmuje 67 godzin zajęć. (52 godz – część teoretyczna i min. 15 godz. – część praktyczna)


Program szkolenia:
 1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
 2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 3. budowa wózków jezdniowych
 4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
 5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
 6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
 7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
 9. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Cena: 1200 zł

przy zapisie wymagana zaliczka w kwocie 100,00 zł, egzamin państwowy w cenie kursu


Egzamin po kursie na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem

Egzamin końcowy po kursie na operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia nauka jazdy  (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)


Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs na operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223

 


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .