Obsługa kos spalinowych

Kurs obsługa kos spalinowych WARSZAWA

Kurs obsługa kos spalinowych przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków  itp. Egzamin po kursie powinien obejmować część teoretyczną i praktyczną. Kurs obsługa kos spalinowych ma na celu przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych  oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kurs obsługa kos spalinowych zakończony jest wydaniem zaświadczenia którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i daje uprawnienia do pracy kosami, przy pielęgnacji terenów zielonych.


Darmowe kursy! Nawet 100% dofinansowania!


NAJBLIŻSZY TERMIN

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Wymagania do rozpoczęcia kursu obsługa kos spalinowych :
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza uprawnionego do wykonania badań profilaktycznych
  • badania psychologiczne + wysokościowe

CENA KURSU

450 zł

Przy zapisie na kurs obsługa kos spalinowych wymagana jest zaliczka w wysokości 300 zł
Wpłaty za kurs obsługa kos spalinowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu obsługa kos spalinowych!


Czas trwania kursu obsługa kos spalinowych :

Kurs obsługa kos spalinowych obejmuje 12 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.


Miejsce kursu obsługa kos spalinowych:

Zajęcia na kursie  obsługa kos spalinowych realizujemy w Warszawie. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup.


Program kursu obsługa kos spalinowych:

1, Budowa kos spalinowych
2. Obsługa i konserwacja
3. BHP
4. Zajęcia praktyczne


Egzamin po kursie obsługa kos spalinowych :

Egzamin po kursie obsługa kos spalinowych obejmuje część teoretyczną i praktyczną.


KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .