Obsługa pilarki mechanicznej

kurs obsługa pilarki mechanicznej WARSZAWA

Kurs obsługa pilarki mechanicznej ma na celu przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych, oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kurs obsługa pilarki mechanicznej przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy itp. Egzamin po kursie obsługa pilarki mechanicznej powinien obejmować część teoretyczną i praktyczną. Po kursie wydawane jest zaświadczenie uprawniające do obsługi pilarek mechanicznych.


Wymagania do rozpoczęcia kursu obsługa pilarki mechanicznej:
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza uprawnionego do wykonania badań profilaktycznych
  • badania psychologiczne + wysokościowe

CENA KURSU

450 zł

Przy zapisie na kurs obsługa pilarki mechanicznej wymagana jest zaliczka w wysokości 300 zł
Wpłaty za kurs obsługa pilarki mechanicznej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu obsługa pilarki mechanicznej!


Czas trwania szkolenia kurs obsługa pilarki mechanicznej:

Kurs obsługa pilarki mechanicznej  obejmuje 12 godzin zajęć, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych


Miejsce kursu obsługa pilarki mechanicznej:

Kurs obsługa pilarki mechanicznej realizowany jest w Warszawie. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup.


Program kursu obsługa pilarki mechanicznej:

1. Budowa pilarek mechanicznych
2. Obsługa i konserwacja
3. BHP
4. Zajęcia praktyczne


Egzamin po kursie obsługa pilarki mechanicznej:

Egzamin po kursie obsługa pilarki mechanicznej obejmuje część teoretyczną i praktyczną.


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .