Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora koparki jednonaczyniowej uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy koparki jednonaczyniowej klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Czas trwania szkolenia kurs operatora koparki jednonaczyniowej:

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej obejmuje 02 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora koparki jednonaczyniowej odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora koparki jednonaczyniowej ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia:

1. Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa koparki jednonaczyniowej
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Wymagania do rozpoczęcia kursu koparki jednonaczyniowej:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.


Badania lekarskie do kursu koparki jednonaczyniowej:

Badanie lekarskie potrzebne do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej można wykonać w naszym ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia – badania na kurs koparki jednonaczyniowej


Egzamin po kursie koparki jednonaczyniowej:
Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej – wszystkie typy.

Cena:
  • 1990 zł  – w cenie kursu jest zawarta cena egzaminu
  • 1490 zł – dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Płatność za kurs  operatora koparki jednonaczyniowej można rozłożyć na 2 raty 0%
1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs,  oraz 990 zł – wpłata do 6 wykładu


Promocja: Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego, druga kategoria za 1490 zł


Kurs operatora koparki jednonaczyniowej refundowany przez Urząd Pracy:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze Urzędów Pracy na listę instytucji szkoleniowych, dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu operatora koparki jednonaczyniowej przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  668 826 006


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora koparki jednonaczyniowej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny