Operator koparko-ładowarki

Kurs operatora koparkoładowarki WARSZAWA

Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora koparko-ładowarki uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy koparko-ładowarek klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Wymagania do rozpoczęcia kursu koparko-ładowarki:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora koparko ładowarki:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

1990 zł

1490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego cena za drugą kategorię  –  1490 zł

Wpłaty za kurs operator koparko-ładowarki można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu operator koparko-ładowarki!


Nieoprocentowane raty:
  • 1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs
  • 990 zł – wpłata do 6 wykładu (490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane)

Refundacja kursu operatora koparko-ładowarki przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600-187-420Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy operatora koparko-ładowarki w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia kurs operatora koparko-ładowarki:

Kurs operatora koparko-ładowarki obejmuje 102 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne na kursie operatora koparko-ładowarki:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora koparko-ładowarki odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00.
Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne na kursie operatora koparko-ładowarki:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora koparko-ładowarki ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia na kursie operatora koparko-ładowarki:

1. Kurs operatora koparko-ładowarki
2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa koparko-ładowarek
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Egzamin po kursie koparko-ładowarki:
Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki – wszystkie typy.

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu operator koparko-ładowarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .