Operator ładowarki jednonaczyniowej

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej WARSZAWA

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora ładowarki jednonaczyniowej uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy ładowarki jednonaczyniowej klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy.


Wymagania do rozpoczęcia kursu ładowarki jednonaczyniowej:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowej:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

1990 zł

1490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego cena za drugą kategorię  –  1490 zł

Wpłaty za kurs operator koparko-ładowarki można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu operator ładowarki jednonaczyniowej!


Nieoprocentowane raty:
  • 1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs
  • 990 zł – wpłata do 6 wykładu (490 zł dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane)

Refundacja kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej przez Urząd Pracy

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze urzędów pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600-187-420. Jeśli szukasz miejsca gdzie refundowane kursy operatora ładowarki jednonaczyniowej w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Jak sfinansować kurs przez Urząd Pracy?


Czas trwania szkolenia kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej:

Kurs operatora kładowarki jednonaczyniowej obejmuje 102 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne na kursie operatora ładowarki jednonaczyniowej:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00.
Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne na kursie operatora ładowarki jednonaczyniowej:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia na kursie operatora ładowarki jednonaczyniowej:

1. Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej
2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa ładowarki jednonaczyniowej
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Egzamin po kursie ładowarki jednonaczyniowej:
Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej.

KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Podstawa prawna do przeprowadzenia kursu operator ładowarki jednonaczyniowej:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .