Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III (pojemność do 2,5 m3) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora ładowarki jednonaczyniowej uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy ładowarki jednonaczyniowej klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Czas trwania szkolenia kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej:

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej obejmuje 02 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia:

1. Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej
2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa ładowarki jednonaczyniowej
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Wymagania do rozpoczęcia kursu ładowarki  jednonaczyniowej:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora ładowarki jednonaczyniowej:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.


Badania lekarskie do kursu ładowarki jednonaczyniowej:

Badanie lekarskie potrzebne do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej można wykonać w naszym ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia – badania na kurs ładowarki jednonaczyniowej


Egzamin po kursie ładowarki jednonaczyniowej:
Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej – wszystkie typy.

Cena:
  • 1990 zł  – w cenie kursu jest zawarta cena egzaminu
  • 1490 zł – dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Płatność za kurs  operatora ładowarki jednonaczyniowej można rozłożyć na 2 raty 0%
1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs,  oraz 990 zł – wpłata do 6 wykładu


Promocja: Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego, druga kategoria za 1490 zł


Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej refundowany przez Urząd Pracy:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze Urzędów Pracy na listę instytucji szkoleniowych, dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  668 826 006


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny