Operator suwnic hakowych

Kurs operatora suwnic hakowych WARSZAWA

Kurs operatora suwnic hakowych IIS (z poziomu roboczego) oraz IS (z kabiny) ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Kurs operatora suwnic hakowych przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operację transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, wciągników i wciągarek. Cechą istotną dobrego operatora jest właściwe wyszkolenie oraz odpowiedzialność za wykonywanie pracy, świadomość roli w zespole zatrudnionym do przemieszczania ładunku.


Kategorie uprawnień po kursie operatora suwnic hakowych:
  • Kurs operator suwnic hakowych kat. II S – suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W
  • Kurs operator suwnic hakowych kat. I S – suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IW i suwnice według kategorii II S (praca na wysokości)

Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora suwnic hakowych:
  • ukończone 18 lat
  • pozytywny wynik badań psychologicznych
  • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza  uprawnionego do wykonania badań profilaktycznych

Do realizacji kursów operator suwnic hakowych nie jest potrzebne prawo jazdy.

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

Kurs operatora suwnic hakowych II S (z poziomu roboczego) – 1000 zł
Kurs operatora suwnic hakowych I S  (z kabiny) – 1200 zł

Przy zapisie na kurs ooperator suwnic hakowych wymagana jest zaliczka w wysokości 100 zł
Wpłaty za kurs operator suwnic hakowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu operator suwnic hakowych!


Czas trwania kursu operatora suwnic hakowych :

Kurs operatora suwnic hakowych obejmuje 60 godzin dla operatorów II S oraz 90 godzin dla operatorów I S


Program kursu operator suwnic hakowych

Program szkolenia na kurs operatora suwnic hakowych IIS (z poziomu roboczego) oraz IS (z kabiny) obejmuje zagadnienia z zakresu:

1. przepisów o dozorze technicznym
2. ogólnych wiadomości o dźwignicach
3. podstawowych wiadomości z mechaniki
4. obsługi suwnic
5. BHP przy transporcie ładunków
6. zawiesi i sprzętu transportowego


Egzamin po kursie operatora suwnic hakowych:

Kurs operatora suwnic hakowych kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Suwnic hakowych I S lub II S”.


KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .