Kurs operatora suwnic hakowych

Kurs operatora suwnic hakowych

Kurs operatora suwnic hakowych IIS (z poziomu roboczego) oraz IS (z kabiny) ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Kurs operatora suwnic hakowych przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operację transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, wciągników i wciągarek. Cechą istotną dobrego operatora jest właściwe wyszkolenie oraz odpowiedzialność za wykonywanie pracy, świadomość roli w zespole zatrudnionym do przemieszczania ładunku.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Kategorie uprawnień po kursie operatora suwnic hakowych:

Kurs operatora suwnic hakowych – Kategoria II S – Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.

Kurs operatora suwnic hakowych – Kategoria I S – Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IW i suwnice według kategorii II S (praca na wysokości).


Czas trwania szkolenia kurs operatora suwnic hakowych :

Kurs operatora suwnic hakowych obejmuje 60 godzin dla operatorów II S oraz 90 godzin dla operatorów I S


Program szkolenia:

Program szkolenia na kurs operatora suwnic hakowych IIS (z poziomu roboczego) oraz IS (z kabiny) obejmuje zagadnienia z zakresu:

1. przepisów o dozorze technicznym
2. ogólnych wiadomości o dźwignicach
3. podstawowych wiadomości z mechaniki
4. obsługi suwnic
5. BHP przy transporcie ładunków
6. zawiesi i sprzętu transportowego


Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora suwnic hakowych:
  • ukończone 18 lat
  • pozytywny wynik badań psychologicznych
  • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza  uprawnionego do wykonania badań profilaktycznych

Cena:
  • Kurs operatora suwnic hakowych II S (z poziomu roboczego) – 1000 zł
  • Kurs operatora suwnic hakowych I S  (z kabiny) – 1200 zł
    Egzamin państwowy w cenie kursu.

Egzamin po kursie operatora suwnic hakowych:

Kurs operatora suwnic hakowych kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Suwnic hakowych I S lub II S”.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora żurawia wieżowego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .