Kurs operatora walca drogowego

kurs operatora walca drogowego

Kurs operatora walca drogowego kl. III (pojemność do 2,5 m3) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora walca drogowego uczestnik otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy walca drogowego klasy III, co otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Fachowcy posiadający uprawnienia to osoby szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Czas trwania szkolenia kurs operatora walca drogowego:

Kurs operatora walca drogowego obejmuje 02 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych


Zajęcia teoretyczne:
Zajęcia teoretyczne podczas kursu operatora walca drogowego odbywają się w weekendy w godzinach 9.00-17.00. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia praktyczne podczas kursu operatora walca drogowego ustalane są indywidualnie. Miejsce prowadzenia zajęć: Warszawa


Program szkolenia:

Kurs operatora walca drogowego obejmuje następujące zagadnienia:

2. użytkowanie eksploatacyjne
3. dokumentacja techniczna
4. bezpieczeństwo i higiena pracy
5. podstawy elektrotechniki
6. silniki spalinowe
7. elementy hydrauliki
8. budowa walca drogowego
9. technologia robót
10. zajęcia praktyczne


Wymagania do rozpoczęcia kursu walca drogowego:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o uprawnienia operatora walca drogowego:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.


Badania lekarskie do kursu kurs operatora walca drogowego:

Badanie lekarskie potrzebne do wykonywania zawodu operatora walca drogowego można wykonać w naszym ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia – badania na kurs walca drogowego


Egzamin po kursie kurs operatora walca drogowego:
Kurs operatora walca drogowego kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego- wszystkie typy.

Cena:
  • 1990 zł  – w cenie kursu jest zawarta cena egzaminu
  • 1490 zł – dla posiadaczy uprawnień na inne maszyny budowlane

Płatność za kurs  operatora walca drogowego można rozłożyć na 2 raty 0%
1000 zł – wpłata przy zapisie na kurs,  oraz 990 zł – wpłata do 6 wykładu


Promocja: Przy zapisie na dwie kategorie z zakresu: Operator koparko ładowarki, Operator koparki jednonaczyniowej, Operator ładowarki jednonaczyniowej, Operator walca drogowego, druga kategoria za 1490 zł


Kurs operatora walca drogowego refundowany przez Urząd Pracy:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze Urzędów Pracy na listę instytucji szkoleniowych, dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu operatora walca drogowego przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  668 826 006


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora walca drogowego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny