Kurs operatora żurawia samojezdnego

Kurs operatora żurawia samojezdnego

Kurs operatora żurawia samojezdnego kategorii Ż II ma na celu zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji. Kurs przeznaczony dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych Ż II.

Kurs operatora żurawia samojezdnego kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia samojezdnego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia samojezdnego oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców. Pozytywny wynik egzaminu powoduje wydanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi żurawii samojezdnych.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Program szkolenia:

1. Dozór techniczny nad żurawiami
2. Wiadomości ogólne o żurawiach
3. Oznakowanie żurawi
4. Grupy natężenia pracy żurawi
5. Stateczność żurawia
6. Elementy żurawi
7. Mechanizmy żurawi
8. Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
9. Eksploatacja żurawi
10. Zawiesia linowe
11. Zawiesić łańcuchowe
12. Technologia robót żurawiem
13. Zagrożenia pracy żurawia i BHP
14. Rodzaje zabezpieczeń żurawi


Najbliższy termin:

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Informacje na temat planowanego kursu operatora żurawia samojezdnego  można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006.


Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora żurawia samojezdnego:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań
  • operatorzy żurawia samojezdnego powinni posiadać prawo jazdy kat. C

Cena: 2200 zł – egzamin państwowy w cenie kursu

Przy zapisie na kurs operatora żurawia samojezdnego wymagana jest zaliczka w wysokości 100 zł


Egzamin po kursie operatora żurawia samojezdnego:

Kurs operatora żurawia samojezdnego kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Żurawi samojezdnych  Ż II”.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora żurawia samojezdnego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .