Operator żurawia samojezdnego

Kurs operatora żurawia samojezdnego WARSZAWA

Kurs operator żurawia samojezdnego kategorii Ż II ma na celu zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji. Kurs przeznaczony dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych Ż II. Kurs operatora żurawia samojezdnego kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia samojezdnego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia samojezdnego oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców. Pozytywny wynik egzaminu powoduje wydanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi żurawii samojezdnych.


Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora żurawia samojezdnego:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań
  • operatorzy żurawia samojezdnego powinni posiadać prawo jazdy kat. C

NAJBLIŻSZY TERMIN

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

CENA KURSU

2200 zł

Przy zapisie na kurs operatora żurawia samojezdnego wymagana jest zaliczka w wysokości 100 zł
Wpłaty za kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych!


Program kursu operator żurawia samojezdnego:

1. Dozór techniczny nad żurawiami
2. Wiadomości ogólne o żurawiach
3. Oznakowanie żurawi
4. Grupy natężenia pracy żurawi
5. Stateczność żurawia
6. Elementy żurawi
7. Mechanizmy żurawi
8. Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
9. Eksploatacja żurawi
10. Zawiesia linowe
11. Zawiesić łańcuchowe
12. Technologia robót żurawiem
13. Zagrożenia pracy żurawia i BHP
14. Rodzaje zabezpieczeń żurawi


Egzamin po kursie operatora żurawia samojezdnego:

Kurs operatora żurawia samojezdnego kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Żurawi samojezdnych  Ż II”.


KONTAKT

Informacje na temat planowanego kursu:
Monika Zawada tel. 600-187-420
monika.zawada@liniaszkolenia.pl  

Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .