Operator żurawia wieżowego

OPERATORZY MASZYN Kurs operatora żurawia wieżowego WARSZAWA

Kurs operatora żurawia wieżowego kategorii Ż I ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych kategorii Ż I. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji. Kurs operatora żurawia wieżowego kategorii Ż I kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia wieżowego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia. Pozytywny wynik egzaminu powoduje wydanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi żurawi wieżowych.


Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora żurawia wieżowego:
  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  • pozytywny wynik badań psychologicznych
  • wykształcenie i praktyka

Do realizacji kursów operatora żurawia wieżowego nie jest potrzebne prawo jazdy.

CENA KURSU

5700 zł

Przy zapisie na kurs operator żurawia wieżowego wymagana jest zaliczka w wysokości 100 zł
Wpłaty za kurs operator żurawia wieżowego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem – dane do przelewu


Egzamin wliczony w cenę kursu operator żurawia wieżowego!


Czas trwania szkolenia kurs operatora żurawia wieżowego:

Kurs operatora żurawia wieżowego obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych oraz 21 godzin zajęć praktycznych


Program kursu operator żurawia wieżowego:

1. Wiadomości ogólne
2. Stateczność żurawi
3. Elementy żurawi
4. Stalowe konstrukcje nośne
5. Mechanizmy
6. Napęd i sterowanie mechanizmów
7. Urządzenia bezpieczeństwa
8. Kabiny sterownicze
9. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
10. Torowiska żurawi
11. Wytwarzanie, montaż i transport żurawi
12. Zasady eksploatacji żurawi
13. Obsługa żurawi
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
15. Dozór techniczny


Egzamin po kursie operatora żurawia wieżowego:

Kurs operatora żurawia wieżowego kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Żurawi wieżowych budowlanych Ż I”.


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .