Kurs operatora żurawia wieżowego

Kurs operatora żurawia wieżowego

Kurs operatora żurawia wieżowego kategorii Ż I ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych kategorii Ż I. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji. Kurs operatora żurawia wieżowego kategorii Ż I kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia wieżowego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia. Pozytywny wynik egzaminu powoduje wydanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi żurawi wieżowych.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006.
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Czas trwania szkolenia kurs operatora żurawia wieżowego:

Kurs operatora żurawia wieżowego obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych oraz 21 godzin zajęć praktycznych


Program szkolenia:

1. Wiadomości ogólne
2. Stateczność żurawi
3. Elementy żurawi
4. Stalowe konstrukcje nośne
5. Mechanizmy
6. Napęd i sterowanie mechanizmów
7. Urządzenia bezpieczeństwa
8. Kabiny sterownicze
9. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
10. Torowiska żurawi
11. Wytwarzanie, montaż i transport żurawi
12. Zasady eksploatacji żurawi
13. Obsługa żurawi
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
15. Dozór techniczny


Najbliższy termin:

Po zebraniu grupy.
Informacje na temat planowanego kursu operatora żurawia wieżowego można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006


Wymagania do rozpoczęcia kursu operatora żurawia wieżowego:

 

Wskazane jest aby kandydaci na kurs operatora żurawia wieżowego posiadali ukończoną szkołę zawodową lub kwalifikacje zawodowe („robotnika wykwalifikowanego”) o kierunku mechanicznym bądź elektrycznym, oraz miesięczną praktykę jako pomocnik operatora żurawia odpowiedniego typu.


Cena: 5700 zł – egzamin państwowy w cenie kursu

Egzamin po kursie operatora żurawia wieżowego:

Kurs operatora żurawia wieżowego kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „Żurawi wieżowych budowlanych Ż I”.


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za kurs operatora żurawia wieżowego można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .