Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny to kurs, który ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu  operatora maszyny z wyższej klasy niż posiadane uprawnienia. Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w Ośrodku Szkolenia Linia z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Najbliższy termin: 

Termin kursu jest ustalany po zebraniu grupy. Zadzwoń i zgłoś chęć udziału w kursie.
Informacje na temat planowanego kursu można uzyskać pod numerem telefonu 668 826 006
Zajęcia odbywają się w ośrodku Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32a


Czas trwania szkolenia:
  • 20 godzin zajęć praktycznych

Wymagania do rozpoczęcia kursu poszerzania uprawnień na konkretny typ maszyny:

Wymogi jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

Do realizacji kursów na ciężki i lekki sprzęt budowlany nie jest potrzebne prawo jazdy.

 


Badania lekarskie do poszerzania uprawnień na konkretny typ maszyny:

Badanie lekarskie potrzebne do poszerzania uprawnień na konkretny typ maszyny można wykonać w naszym ośrodku przed rozpoczęciem szkolenia – badania na Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny


Egzamin po kursie poszerzania uprawnień na konkretny typ maszyny:
Kurs Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora na konkretny typ maszyny

 


Cena:
  • 890 zł  – w cenie kursu jest zawarta cena egzaminu

Poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny refundowane przez Urząd Pracy:

Linia nauka jazdy jest wpisany w rejestrze Urzędów Pracy na listę instytucji szkoleniowych, dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny przez Urząd Pracy. Osoby zainteresowane szkoleniem refundowanym przez Urząd Pracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  668 826 006


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września z 2001 r.  (Dz. U. z dn. 15 października 2001 r.)


Zapisy na kurs i informacje: tel. 668 826 006

Monika Świat
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006 bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa

kom. 882 110 021 szkolenia@liniaszkolenia.pl

Wpłaty za poszerzanie uprawnień na konkretny typ maszyny można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.
Linia nauka jazdy ul. Poznańska 14 lok 23  00-680 Warszawa Nr konta: Millenium Bank: 77 1160 2202 0000 0001 5826 1223


Sprawdź również szkolenia kierowców zawodowych takie jak szkolenia okresowe, kursy ADR czy też szkolenie, po którym otrzymasz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą kursu prawa jazdy kategorii A .