Pracownik obsługi biurowej i sekretariatu

Cel szkolenia pracownik obsługi biurowej i sekretariatu:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji do prowadzenia sekretariatu instytucji, firm o różnych formach własności i przedmiocie działania, a także do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej.


Czas trwania szkolenia pracownik obsługi biurowej i sekretariatu:

szkolenie obejmuje 40 h


NAJBLIŻSZY TERMIN

paździenik-listopad 2021


CENA KURSU

850 zł


Program szkolenia pracownik obsługi biurowej i sekretariatu:


Moduł 1- Podstawy:

 1. Rola pracownika obsługi biurowej i sekretariatu;
 2. Zakres obowiązków pracownika obsługi biurowej i sekretariatu;
 3. Organizacja pracy własnej, zarządzenie czasem własnym i przełożonego, metody zwiększające skuteczność.
 4. Recepcja – kalendarz, wizerunek, utrzymanie porządku.
 5. Administracja publiczna, prawo administracyjne.

Moduł 2 – Dokumentacja i korespondencja biurowa:

 1. Tworzenie dokumentów in. pism, notatek, protokołów, zaproszeń, notatek służbowych, zaświadczeń, zestawień; z uwzględnieniem wymaganych form, słownictwa oraz zwrotów
 2. Obieg dokumentów, instrukcja kancelaryjna;
 3. Odpowiedzialność prawna, ochrona danych osobowych;
 4. Podpis kwalifikowany;
 5. Korespondencja urzędowa – finansowa, ubezpieczeniowa, wizyty w US, ZUS;
 6. Obsługa e-puap (elektroniczna skrzynka podawcza);
 7. Książka pocztowa;
 8. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów firmowych;
 9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt:
  1. rodzaje korespondencji biurowej wewnętrznej i zewnętrznej;
  2. ewidencja dokumentów biurowych;
  3. treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej;
  4. metody przechowywania dokumentów;
  5. zasady porządkowania dokumentów poufnych, finansowych, akt osobowych;
  6. czas przechowywania poszczególnych dokumentów.

Moduł 3 – Informatyczna obsługa biura Zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz oprogramowania, ochrona danych, monitoring działań pracowniczych – umiejętność stosowania się do zasad firmy.

 1. MS Word – zagadnienia niezbędne do obsługi programu na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, szybkie tworzenie i formatowanie dokumentów
 2. MS Excel – formuły, tworzenie i edycja bazy danych, sortowanie, filtrowanie, grupowanie, danych, formatowanie komórek, ochrona arkusza i skoroszytu, drukowanie
 3. MS PowerPoint – tworzenie prezentacji multimedialnych
 4. Poczta e-mail – służbowa korespondencja mailowa, wysyłanie ofert i wiadomości w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych, spam, „podejrzane” załączniki, przydatne w pracy biurowej funkcje programu typu: kalendarz, rejestr, tworzenie notatek, synchronizacja kontaktów z telefonem, raportowanie

ZAPISY

Zapisy na szkolenie pracownik obsługi biurowej i sekretariatu:
tel. 22 666 61 68 kom. 668 826 006
bemowo@liniaszkolenia.pl
Bemowo ul. Gustawa Morcinka 32A, 01-496 Warszawa